Przejdź do głównej zawartości

WYNIKI BADANIA PŁAC W KOMUNIKACJI TECHNICZNEJ 2022

· 11 min aby przeczytać

Najwyższa pora, by opublikować wyniki corocznej ankiety dotyczącej płac w komunikacji technicznej. Szczegóły poniżej.

O co pytaliśmy?

W tym roku poszerzyliśmy listę pytań o dwa kolejne, które dotyczyły rodzaju umowy oraz korzystania (bądź nie) z autorskich kosztów uzyskania przychodu. Jako co roku, pytaliśmy też, między innymi, o to ile zarabiają specjaliści w branży komunikacji technicznej, jak różnią się pensje w różnych województwach, czy jak na wynagrodzenie wpływa doświadczenie. Jeśli ciekawi Was co zmieniło się od 2021 roku, zapraszamy do poniższego podsumowania.

Porównanie z poprzednimi latami

Wyniki poprzednich badań znajdziecie tu:

Oto jak sytuacja zmieniała się na przestrzeni lat, w których przeprowadzaliśmy badania:

201720182019202020212022
Liczba odpowiedzi7080103111104110
Średnie wynagrodzenie brutto6 969 zł7 352 zł8 877 zł9 131 zł10 018 zł11 461 zł
Mediana wynagrodzeń brutto6 000 zł7 000 zł8 000 zł8 700 zł9 000 zł10 500 zł
Najniższe wynagrodzenie brutto1 970 zł3 000 zł3 500 zł3 000 zł4 000 zł4 500 zł
Najwyższe wynagrodzenie brutto15 000 zł16 000 zł20 000 zł20 500 zł21 500 zł31 000 zł

Pierwsze wnioski jakie możemy wyciągnąć z powyższych danych to:

  • liczba uczestników ankiety utrzymuje się w okolicach 100, a w tym roku prawie osiągnęliśmy rekord z 2020 roku (111 odpowiedzi). Osobom, które udzieliły odpowiedzi serdecznie dziękujemy! Zastanawia nas, co możemy zrobić, by liczba odpowiedzi w kolejnych latach była wyższa. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie w komentarzach 😉.
  • zarobki nadal mają tendencję wzrostową, co nas bardzo cieszy.

Profesje

Podobnie jak w latach poprzednich, większość osób biorących udział w ankiecie identyfikuje się jako Technical Writer (79,1%). W porównaniu do poprzedniego roku można zaobserwować niewielki spadek procentowy tej profesji (o 0,7%). Dodatkowo warto zauważyć, że wśród innych stanowisk, podobnie jak w zeszłych latach, dominuje Documentation Team Leader, co może świadczyć o dalszym rozwoju większych projektów związanych z dokumentacją.

Poniżej tabela ze szczegółowym zestawieniem stanowisk w ramach branży wraz z ilością udzielonych przez respondentów odpowiedzi:

STANOWISKOLICZBA ODPOWIEDZI
Technical writer (specjalista ds. dokumentacji technicznej)87
Documentation team leader (szef zespołu dokumentacji)13
Product owner / Business Analyst (menadżer produktu / analityk systemowy)4

Wśród odpowiedzi pojawiły się także pojedyncze przykłady innych profesji, których nie braliśmy pod uwagę w powyższym zestawieniu. Były to na przykład stanowiska:

  • Lead Content Developer (17 400 zł),
  • Information architect (11 000 zł),
  • Technical Documentation Coordinator (9 000 zł),
  • Design manager (22 000 zł),
  • IT support Specialist (6 500 zł),
  • Technical Writer z elementami sysadmina (dla celów docs) oraz programowania (również dla celów docs) (20 200 zł).

Wynagrodzenie

Zarobki w poszczególnych grupach kształtują się następująco (posortowane wg średniego wynagrodzenia brutto):

PROFESJAODPOWIEDZIŚREDNIAMEDIANA
Technical writer (specjalista ds. dokumentacji technicznej)8710 405 zł9 666 zł
Documentation team leader (szef zespołu dokumentacji)1317 155 zł14 000 zł
Product owner / Business Analyst (menadżer produktu / analityk systemowy)411 593 zł11 186 zł

Przedziały wynagrodzenia według profesji wyglądają tak:

PROFESJANAJNIŻSZANAJWYŻSZA
Technical writer (specjalista ds. dokumentacji technicznej)4 500 zł23 000 zł
Documentation Team Leader (szef zespołu dokumentacji)9 450 zł31 000 zł
Product owner / Business Analyst (menadżer produktu / analityk systemowy)8 000 zł16 000 zł

Po raz kolejny możemy zaobserwować spory rozstrzał wysokości pensji na stanowiskach Technical Writer (od 4 500 zł po 23 000 zł) oraz Documentation Team Leader (od 9 450 zł po 31 000 zł). W tym roku tendencję tą można także zauważyć w przypadku osób pracujących jako Product Owner/Business Analyst, choć różnica nie jest aż tak wielka (od 8 000 zł po 16 000 zł). W przypadku Technical Writera rozbieżność zarobków wynika z różnych poziomów stanowisk (Junior, Senior, Principal). W przypadku Documentation Team Leadera nie jest to już tak widoczne. Być może osoba z tak wysokim wynagrodzeniem pełni także inne funkcje w firmie, czego nie określiła w ankiecie. Po średniej i medianie widać, że skrajne wartości płac występują rzadko.

Przygotowanie do zawodu, doświadczenie i rozwój

Tak jak w poprzednich latach, większość ankietowanych nauczyło się zawodu w pracy – to blisko 81% uczestników badania. Na drugim miejscu – blisko 20% – to osoby bez doświadczenia. W tym roku trzecie miejsce zajęła grupa osób, które ukończyły studia z Technical Writingu lub pokrewne - jest Was już ponad 14,5%.

PRZYGOTOWANIEPROCENTOWOLICZBA ODPOWIEDZI
Szkolenie i doświadczenie w pracy80,91%89
Bez doświadczenia19,09%21
Studia technical writing lub pokrewne14,55%16
Inny kurs lub certyfikat8,18%9
Kurs ITCQF z certyfikatem7,27%8
Kurs ITCQF bez certyfikatu0,91%1

Jak zatem doświadczenie w zawodzie wpływa na zarobki? Jak widać poniżej, ma ono dość znaczący i pozytywny wpływ na to jakie otrzymujemy wynagrodzenie za pracę.

DOŚWIADCZENIEŚREDNIAMEDIANA
Nie posiada doświadczenia8 448 zł8 500 zł
Posiada doświadczenie12 172 zł11 200 zł

Sprawdziliśmy także jak na wysokość pensji wpływa nasze przygotowania do zawodu czyli posiadanie studiów kierunkowych czy kursu zawodowego – szczegóły poniżej. Pierwszy raz otrzymaliśmy wynik, który wskazuje na to, że kursy oraz studia nie mają znaczenia. Naszym zdaniem ma na to wpływ spora liczba ankietowanych, którzy zaznaczyli w odpowiedziach brak doświadczenia w branży - patrząc na przestrzeni lat po raz pierwszy mamy aż tak wysoki odzew z tej grupy (blisko 20%). Może to świadczyć o dwóch rzeczach - sporo osób z innych branż technicznych postanowiło się przebranżowić lub są to osoby dopiero mające w planie rozpoczęcie kariery zawodowej.

STUDIAŚREDNIAMEDIANA
Brak studiów kierunkowych11 750 zł11 000 zł
Ukończone studia kierunkowe9 764 zł9 000 zł
KURS ITCQFŚREDNIAMEDIANA
Brak kursu11 541 zł10 500 zł
Kurs ITCQF bez certyfikatu8 000 zł8 000 zł
Kurs ITCQF z certyfikatem10 886 zł10 700 zł

Warto zauważyć, że znacząca większość uczestników ankiety nie posiada wykształcenia technicznego. Szczegóły na poniższym wykresie:

Staż pracy w branży

Jeżeli chodzi o staż pracy, to nadal jesteśmy młodym zawodem, choć jak pokazuje wykres poniżej, większość respondentów ma od 3 do 5 lat doświadczenia (31,8%). 19,1% zadeklarowało staż pracy dłuższy niż 10 lat.

Jakie jest więc odzwierciedlenie długości stażu pracy w zarobkach? Podobnie jak w przypadku posiadanego doświadczenia i tu widać znaczący wzrost pensji wraz z upływem lat pracy.

STAŻ PRACYŚREDNIAMEDIANA
0 – 2 lat (0 – 30 miesięcy)7 641 zł7 650 zł
3 – 5 lat (31 – 66 miesięcy)11 189 zł10 250 zł
6 – 10 lat (67 – 126 miesięcy)12 997 zł12 900 zł
więcej niż 10 lat15 107 zł13 100 zł

Firma, branża

90,9% z pośród uczestników ankiety pracuje w firmie międzynarodowej, a 9,1% w firmie polskiej.

Poniżej odzwierciedlenie tego czynnika w wynagrodzeniu:

RODZAJ FIRMYŚREDNIAMEDIANA
Firma międzynarodowa11 593 zł10 700 zł
Firma polska10 145 zł8 225 zł

Jak pokazuje powyższy wykres, większość z nas pracuje w dużych firmach, w których jest ponad 1000 pracowników (58,2%). Tylko jedna osoba zadeklarowała pracę jako freelancer. Również w tym roku nikt nie zaznaczył przedziału 2-10 osób. Jak te dane wpływają na zarobki? Oto wyniki:

WIELKOŚĆ FIRMYŚREDNIAMEDIANA
Freelance9 442 zł9 442 zł
11-100 osób10 567 zł10 250 zł
101 – 1000 osób10 999 zł8 500 zł
ponad 1000 osób11 946 zł11 600 zł

W tym roku zadaliśmy Wam także dwa nowe pytania. Celem pierwszego było określenie najpopularniejszego typu umowy jaki obowiązuje w branży. Ponad 85% z ankietowanych zadeklarowało pracę na etacie.

Drugie pytanie dotyczyło korzystania z autorskich kosztów uzyskania przychodu. Formę tę wybrało blisko 45% ankietowanych.

Ostatnie pytanie z działu Firma, branża dotyczyło rodzaju dokumentacji jaką tworzycie. Wciąż najpopularniejsza jest dokumentacja związana z oprogramowaniem.

Geografia

Podobnie jak w zeszłym roku najwięcej uczestników ankiety pochodzi z województw: małopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

WOJEWÓDZTWOLICZBA ANKIETOWANYCH
małopolskie44
dolnośląskie26
mazowieckie12
śląskie9
łódzkie5
pomorskie3
praca za granicą3
podlaskie2
podkarpackie2
wielkopolskie1
lubelskie1
świętokrzyskie1
zachodniopomorskie1

Osoba deklarująca najwyższe zarobki (31 000 zł) pochodzi z województwa małopolskiego. Najwyższe średnie zarobki (14 333 zł) oraz medianę (13 000 zł) plasują się nadal w województwie pomorskim.

Zadowolenie

Pytaliśmy też o to, jak bardzo jesteś zadowolony/a ze swojej pracy w skali od 1 (bardzo nie lubię swojej pracy) do 5 (kocham swoją pracę). Jaki był wynik?

Odpowiedzi ankietowanych pokazują, że ich poziom zadowolenia z pracy jest nadal na wysokim poziomie. Najczęściej wybieraną oceną była czwórka. Ponownie tylko jedna osoba jest bardzo niezadowolona, a dwie dały ocenę 2.

Tożsamość płciowa

Ponownie poprosiliśmy Was o określenie tożsamości płciowej. Jak pokazuje poniższy wykres w tym roku nieznaczna większość ankietowanych to kobiety:

Jak zatem tożsamość płciowa wpływa na zarobki?

TOŻSAMOŚĆŚREDNIAMEDIANA
Kobieta10 984 zł10 000 zł
Mężczyzna11 914 zł10 900 zł

Ponieważ mieliśmy tylko jedną odpowiedź, w której osoba odpowiadająca określiła swoją tożsamość płciową jako „inna”, nie policzyliśmy średniej i mediany z racji braku reprezentatywnej próbki. Jedna osoba nie określiła swojej płci i jej odpowiedź również nie została ujęta w obliczeniach.

Jak widać także w naszej branży istnieje rozbieżność pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn (tzw. pay gap). Dane pokazują, że różnica w zarobkach pojawia się już na starcie i rośnie wraz z długością stażu na niekorzyść kobiet.

STAŻ PRACYPŁEĆŚREDNIAMEDIANA
0 - 2 latKobieta6 991 zł7 150 zł
Mężczyzna8 290 zł8 250 zł
3 - 5 latKobieta11 287 zł9 584 zł
Mężczyzna10 653 zł10 375 zł
6 - 10 latKobieta12 508 zł12 400 zł
Mężczyzna14 130 zł13 100 zł
więcej niż 10 latKobieta13 744 zł12 550 zł
Mężczyzna16 345 zł16 000 zł

Podsumowanie

Z uwagi na wciąż niewielką liczbę respondentów (110 w tym roku) ankieta ma charakter poglądowy, a nie statystyczny. Cieszymy się, że Wasz odzew jest nadal na tyle duży, by warto było przeprowadzać badanie. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się poświęcić czas na wypełnienie formularza. Liczymy, że w przyszłym roku zgłoszeń będzie więcej, co pozwoli nam opisać kolejne zmiany zachodzące w naszej branży.

Mamy nadzieję, że informacje wynikające z badania są dla Was przydatne. Jeśli macie uwagi lub sugestie – jak zawsze czekamy na komentarze.