Przejdź do głównej zawartości

Wyniki badania płac w komunikacji technicznej 2017

· 3 min aby przeczytać

Ile zarabiają technical writerzy? Jak różnią się pensje w różnych województwach? Jak na wynagrodzenie wpływa doświadczenie? Przeprowadziliśmy pierwsze w Polsce badanie płac w branży komunikacji technicznej. Oto jego wyniki.

Przegląd odpowiedzi

W badaniu wzięło udział 70 osób. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się zebrać tyle odpowiedzi, choć nadal nie jesteśmy w stanie oszacować ilu jest przedstawicieli naszej branży w Polsce. Badanie nie ma więc mocy statystycznej, ale pokazuje pewnie przykłady, albo ilustruje przynajmniej wycinek rynku.

Na początek ogólne cyfry:

Liczba odpowiedzi: 70, Średnia pensja brutto: 6969 zł, Mediana pensji brutto: 6000 zł, Najniższe wynagrodzenie: 1970 zł, Najwyższe wynagrodzenie: 15 000 zł

Najwyższe wynagrodzenie (15,000 zł brutto) wskazały dwie osoby pracujące w województwie małopolskim. Obydwie mają 5-10 lat doświadczenia w branży, z czego jedna pracuje jako documentation manager (szef zespołu dokumentacji), a druga jako technical writer (specjalista ds. dokumentacji technicznej).

Poniżej diagramy pokazujące ogólne liczby dotyczące wynagrodzeń, a analiza zarobków w dalszej części artykułu.

Większość respondentów to technical writerzy

Większość zdobyła wiedzę i umiejętności w pracy.

Większość respondentów pracuje w firmie zagranicznej...

...zatrudniającej powyżej 1000 osób

Zdecydowana większość badanych ma doświadczenie poniżej 5 lat, tylko jeden respondent ma więcej niż 10 lat doświadczenia.

Najliczniej reprezentowane są województwa małopolskie, śląskie i dolnośląskie.

Liczba odpowiedzi na województwo:

 • woj. małopolskie: 24
 • woj. śląskie: 17
 • woj. dolnośląskie: 16
 • woj. pomorskie: 4
 • woj. mazowieckie: 3
 • woj. wielkopolskie: 3
 • woj. łódzkie: 2
 • woj. podlaskie: 1

Przegląd wynagrodzeń

Od czego zależą wysokości wynagrodzeń? Żeby przybliżyć odpowiedź, przeanalizowaliśmy wyniki ankiety pod kilkoma kątami.

Stanowisko

Średnia i mediana pensji są wyższe na stanowiskach kierowniczych niż dla technical writerów. Pozostałe grupy wymienione w badaniu miały po jednym respondencie.

Staż pracy

Staż pracy przekłada się na wyższe wynagrodzenie, natomiast przekroczenie progu 5 lat doświadczenia wydaje się przynosić największy skok w wysokości wynagrodzenia. Być może jest to związane z tym jak rzadko spotyka się takie osoby wśród naszych respondentów.

Region

W kolejności od najlepiej zarabiających widzimy następujące województwa:

 1. Małopolskie
 2. Mazowieckie
 3. Pomorskie i dolnośląskie
 4. Śląskie

Rodzaj i wielkość firmy

Zarówno średnia jak i mediana pensji jest wyższa dla pracowników firm zagranicznych. Natomiast jeśli chodzi o wielkość firmy, najlepiej płacą firmy od 2 do 10 osób.

Przygotowanie

Osoby, które ukończyły kurs ITCQF znajdują się wśród najlepiej zarabiających. Czy to oznacza, że kurs przygotowuje najlepiej płatnych specjalistów, czy właśnie ci specjaliści wzięli udział w kursie?

Podsumowanie

Wyniki badania nie dają pełnego statystycznego obrazu w branży w Polsce, ale pokazują pewne przykłady. Innymi słowy, możemy wywnioskować, że są ludzie w danym województwie, którzy zarabiają X lub Y, ale nie możemy powiedzieć ogólnie, statystycznie, średnio, ile zarabia technical writer. Nie wiemy też ilu nas jest w kraju, bo liczba respondentów na pewno daleka jest od faktycznej liczby zatrudnionych.

To pierwsza tego typu ankieta w Polsce i siłą rzeczy dotarła do niewielu respondentów, ale mamy nadzieję, że w kolejnych latach to się poprawi. Inspiracją do tej ankiety były działania naszych kolegów z Finlandii (o ich konferencji niedawno pisaliśmy), i oni tez w pierwszym roku mieli niewiele odpowiedzi, ale w kolejnych latach liczba respondentów ustabilizowała się na poziomie ok. 200. Mamy nadzieję, że to samo spotka i nas w kolejnych latach, i że będziemy mogli porównywać wyniki z roku na rok.