Wyniki badania płac w komunikacji technicznej 2020

Tradycyjnie już, przedstawiamy Wam wyniki corocznej ankiety dotyczącej płac w komunikacji technicznej. Znajdziecie tu, między innymi, odpowiedzi na pytania: ile zarabiają specjaliści w branży komunikacji technicznej? Jak różnią się pensje w różnych województwach? Jak na wynagrodzenie wpływa doświadczenie? Jeśli ciekawi Was co zmieniło się w 2020 roku, zapraszamy do poniższego podsumowania.

Porównanie z poprzednimi latami

Wyniki poprzednich badań znajdziecie tu:

Oto jak sytuacja zmieniła się na przestrzeni lat.

2017 2018 2019 2020
Liczba odpowiedzi 70 80 103 111
Średnie wynagrodzenie brutto 6 969 zł 7 352 zł 8 877 zł 9 131 zł
Mediana wynagrodzeń brutto 6 000 zł 7 000 zł 8 000 zł 8 700 zł
Najniższe wynagrodzenie brutto 1 970 zł 3 000 zł 3 500 zł 3 000 zł
Najwyższe wynagrodzenie brutto 15 000 zł 16 000 zł 20 000 zł 20 500 zł

Czyli na lepsze zmieniają się następujące rzeczy:

  • mamy więcej uczestników ankiety
  • uczestnicy zarabiają więcej, choć mediana wynagrodzeń wzrasta nieco wolniej.

Profesje

Podobnie jak w latach poprzednich, większość osób biorących udział w ankiecie identyfikuje się jako Technical Writer (78,4%). W porównaniu do poprzedniego roku można zaobserwować niewielki wzrost procentowy tej profesji. Dodatkowo warto zauważyć, że wśród innych stanowisk dominuje w tym roku Documentation Team Leader, co może świadczyć o tworzeniu w firmach większych projektów związanych z dokumentacją.

Poniżej tabela ze szczegółowym zestawem stanowisk w ramach branży wraz z ilością udzielonych przez respondentów odpowiedzi:

STANOWISKO LICZBA ODPOWIEDZI
Technical writer / Technical author 88
Documentation team leader 11
Information architect 4

Wśród odpowiedzi pojawiły się także pojedyncze przykłady innych profesji, których nie braliśmy pod uwagę w powyższym zestawieniu. Były to na przykład stanowiska:

  • Visual designer /Technical Illustrator (5 600 zł)
  • Training content developer (6 500 zł)
  • Konsultant techcomm (15 000 zł).

Wynagrodzenie

Zarobki w poszczególnych grupach kształtują się następująco (posortowane wg średniego wynagrodzenia brutto):

PROFESJA ODPOWIEDZI ŚREDNIA MEDIANA
Technical writer / Technical author 88 8 771,69 zł 8 000 zł
Documentation team leader 11 12 000 zł 12 500 zł
Information architect 4 10 700 zł 9 750 zł

Przedziały wynagrodzenia według profesji wyglądają tak:

PROFESJA NAJNIŻSZA NAJWYŻSZA
Technical writer / Technical author 3 000 zł 20 500 zł
Documentation team leader 9 500 zł 15 700 zł
Information architect 7 600 zł 15 700 zł

Zastanawiający jest rozstrzał wysokości pensji na stanowisku Technical Writer (od 3000 zł po 20 500 zł). Być może dotyczy to różnych poziomów stanowisk (Junior, Senior, Principal), a może osoba z tak wysokim wynagrodzeniem pełni także inne funkcje w firmie, czego nie określiła w ankiecie.

Przygotowanie do zawodu, doświadczenie i rozwój

Tak jak w poprzednich latach, większość ankietowanych nauczyło się zawodu w pracy. Ciągle brakuje osób chętnych, by skorzystać z kierunkowych studiów, choć i tu ich liczba nieznacznie wzrosła. Powoli wzrasta także liczba osób z certyfikatem ITCQF.

PRZYGOTOWANIE PROCENTOWO
LICZBA ODPOWIEDZI
Szkolenie i doświadczenie w pracy 85,59% 95
Studia technical writing lub pokrewne 9,01% 10
Kurs ITCQF z certyfikatem 12,61% 14
Kurs ITCQF bez certyfikatu 2,70% 3
Inny kurs lub certyfikat 6,31% 7
Inne studia 3,60% 4
Bez doświadczenia 7,21% 8

Jak zatem doświadczenie w zawodzie wpływa na zarobki? Jak widać poniżej, ma ono dość znaczący i pozytywny wpływ na to jakie otrzymujemy wynagrodzenie za pracę.

DOŚWIADCZENIE ŚREDNIA MEDIANA
Nie posiada doświadczenia 6 418 zł 6 300 zł
Posiada doświadczenie 9 588 zł 9 000 zł

Sprawdziliśmy także jak na wysokość pensji wpływa nasze przygotowania do zawodu czyli posiadanie studiów kierunkowych czy kursu zawodowego – szczegóły poniżej. Naszym zdaniem warto się uczyć 😉

STUDIA ŚREDNIA MEDIANA
Brak studiów kierunkowych 9 074 zł 8 500 zł
Ukończone studia kierunkowe 9 705 zł 10 200 zł

 

KURS ITCQF ŚREDNIA MEDIANA
Brak kursu 8 849 zł 8 250 zł
Kurs ITCQF bez certyfikatu 8 933 zł 9 500 zł
Kurs ITCQF z certyfikatem 11 066 zł 9 762 zł

Staż pracy w branży

Jeżeli chodzi o staż pracy, to nadal jesteśmy młodym zawodem, choć jak pokazuje wykres poniżej, większość respondentów ma od 3 do 5 lat doświadczenia (38,7%). 14,4% (16 osób) zadeklarowało staż pracy dłuższy niż 10 lat.

Jakie jest więc odzwierciedlenie długości stażu pracy w zarobkach? Podobnie jak w przypadku posiadanego doświadczenia i tu widać znaczący wzrost pensji wraz z upływem lat pracy.

STAŻ PRACY ŚREDNIA MEDIANA
0 – 2 lat (0 – 30 miesięcy) 6 254 zł 6 300 zł
3 – 5 lat (31 – 66 miesięcy) 8 948 zł 9 000 zł
6 – 10 lat (67 – 126 miesięcy) 10 297 zł 10 000 zł
więcej niż 10 lat 12 909 zł 12 750 zł

Firma, branża

86,5% z pośród uczestników ankiety pracuje w firmie zagranicznej, a 13,5% w firmie polskiej. Nadal nie ma wśród nas freelancerów.

Poniżej odzwierciedlenie tego czynnika w wynagrodzeniu:

RODZAJ FIRMY ŚREDNIA MEDIANA
Firma międzynarodowa 9 342 zł 8 800 zł
Firma polska 7 783 zł 7 000 zł

Jak pokazuje powyższy wykres, większość z nas pracuje w dużych firmach, w których jest ponad 1000 pracowników (57,7%). Tylko jedna osoba zadeklarowała pracę w firmie mającej od 2 do 10 pracowników. Jak te dane wpływają na zarobki? Oto wyniki:

WIELKOŚĆ FIRMY ŚREDNIA MEDIANA
2-10 osób 15 000 zł 15 000 zł
11-100 osób 10 081 zł 10 000 zł
101 – 1000 osób 8 204 zł 7 600 zł
ponad 1000 osób 9 266 zł 8 750 zł

Jednocześnie ogromna większość z nas pisze dokumentację do oprogramowania.

RODZAJ DOKUMENTACJI PROCENTOWO
LICZBA ODPOWIEDZI
Do API 47,75% 53
Do maszyn i pojazdów 18,02% 20
Do oprogramowania 81,08% 90
Do urządzeń elektronicznych / AGD 16,22% 18
Pozostałe 4,50% 5

Geografia

W tym roku najwięcej uczestników ankiety pochodzi z województw: małopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

WOJEWÓDZTWO LICZBA ANKIETOWANYCH
małopolskie 45
dolnośląskie 36
śląskie 16
pomorskie 4
łódzkie 2
mazowieckie 2
podkarpackie 2
wielkopolskie 2
opolskie 1
podlaskie 1

Osoba deklarująca najwyższe zarobki (20 500 zł) pochodzi z województwa małopolskiego. Natomiast najwyższe średnie zarobki (9 825 zł) oraz mediana (9 250 zł) w tym roku należą do województwa pomorskiego.

Zadowolenie

W jednym z pytań pytaliśmy o to, jak bardzo jesteś zadowolony/a ze swojej pracy w skali od 1 (bardzo nie lubię swojej pracy) do 5 (kocham swoją pracę). Jaki był wynik?

Odpowiedzi ankietowanych pokazują, że ich poziom zadowolenia z pracy jest nadal na wysokim poziomie. Najczęściej wybieraną oceną była czwórka. Ponownie tylko jedna osoba jest bardzo niezadowolona, a dwie dały ocenę 2.

Podsumowanie

Z uwagi na niewielką liczbę respondentów (111 w tym roku) ankieta ma charakter poglądowy, a nie statystyczny. Jednak cieszymy się, że z roku na rok Wasz odzew jest coraz większy. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się poświęcić czas na wypełnienie formularza. Liczymy, że w przyszłym roku zgłoszeń będzie jeszcze więcej, co pozwoli nam opisać kolejne zmiany zachodzące w naszej branży.

Mamy nadzieję, że informacje wynikające z badania są dla Was przydatne.