Przejdź do głównej zawartości

Wyniki badania płac w komunikacji technicznej 2020

· 8 min aby przeczytać

Tradycyjnie już, przedstawiamy Wam wyniki corocznej ankiety dotyczącej płac w komunikacji technicznej. Znajdziecie tu, między innymi, odpowiedzi na pytania: ile zarabiają specjaliści w branży komunikacji technicznej? Jak różnią się pensje w różnych województwach? Jak na wynagrodzenie wpływa doświadczenie? Jeśli ciekawi Was co zmieniło się w 2020 roku, zapraszamy do poniższego podsumowania.

Porównanie z poprzednimi latami

Wyniki poprzednich badań znajdziecie tu:

Oto jak sytuacja zmieniła się na przestrzeni lat.

2017201820192020
Liczba odpowiedzi7080103111
Średnie wynagrodzenie brutto6 969 zł7 352 zł8 877 zł9 131 zł
Mediana wynagrodzeń brutto6 000 zł7 000 zł8 000 zł8 700 zł
Najniższe wynagrodzenie brutto1 970 zł3 000 zł3 500 zł3 000 zł
Najwyższe wynagrodzenie brutto15 000 zł16 000 zł20 000 zł20 500 zł

Czyli na lepsze zmieniają się następujące rzeczy:

  • mamy więcej uczestników ankiety
  • uczestnicy zarabiają więcej, choć mediana wynagrodzeń wzrasta nieco wolniej.

Profesje

Podobnie jak w latach poprzednich, większość osób biorących udział w ankiecie identyfikuje się jako Technical Writer (78,4%). W porównaniu do poprzedniego roku można zaobserwować niewielki wzrost procentowy tej profesji. Dodatkowo warto zauważyć, że wśród innych stanowisk dominuje w tym roku Documentation Team Leader, co może świadczyć o tworzeniu w firmach większych projektów związanych z dokumentacją.

Poniżej tabela ze szczegółowym zestawem stanowisk w ramach branży wraz z ilością udzielonych przez respondentów odpowiedzi:

STANOWISKOLICZBA ODPOWIEDZI
Technical writer / Technical author88
Documentation team leader11
Information architect4

Wśród odpowiedzi pojawiły się także pojedyncze przykłady innych profesji, których nie braliśmy pod uwagę w powyższym zestawieniu. Były to na przykład stanowiska:

  • Visual designer /Technical Illustrator (5 600 zł)
  • Training content developer (6 500 zł)
  • Konsultant techcomm (15 000 zł).

Wynagrodzenie

Zarobki w poszczególnych grupach kształtują się następująco (posortowane wg średniego wynagrodzenia brutto):

PROFESJAODPOWIEDZIŚREDNIAMEDIANA
Technical writer / Technical author888 771,69 zł8 000 zł
Documentation team leader1112 000 zł12 500 zł
Information architect410 700 zł9 750 zł

Przedziały wynagrodzenia według profesji wyglądają tak:

PROFESJANAJNIŻSZANAJWYŻSZA
Technical writer / Technical author3 000 zł20 500 zł
Documentation team leader9 500 zł15 700 zł
Information architect7 600 zł15 700 zł

Zastanawiający jest rozstrzał wysokości pensji na stanowisku Technical Writer (od 3000 zł po 20 500 zł). Być może dotyczy to różnych poziomów stanowisk (Junior, Senior, Principal), a może osoba z tak wysokim wynagrodzeniem pełni także inne funkcje w firmie, czego nie określiła w ankiecie.

Przygotowanie do zawodu, doświadczenie i rozwój

Tak jak w poprzednich latach, większość ankietowanych nauczyło się zawodu w pracy. Ciągle brakuje osób chętnych, by skorzystać z kierunkowych studiów, choć i tu ich liczba nieznacznie wzrosła. Powoli wzrasta także liczba osób z certyfikatem ITCQF.

PRZYGOTOWANIEPROCENTOWOLICZBA ODPOWIEDZI
Szkolenie i doświadczenie w pracy85,59%95
Studia technical writing lub pokrewne9,01%10
Kurs ITCQF z certyfikatem12,61%14
Kurs ITCQF bez certyfikatu2,70%3
Inny kurs lub certyfikat6,31%7
Inne studia3,60%4
Bez doświadczenia7,21%8

Jak zatem doświadczenie w zawodzie wpływa na zarobki? Jak widać poniżej, ma ono dość znaczący i pozytywny wpływ na to jakie otrzymujemy wynagrodzenie za pracę.

DOŚWIADCZENIEŚREDNIAMEDIANA
Nie posiada doświadczenia6 418 zł6 300 zł
Posiada doświadczenie9 588 zł9 000 zł

Sprawdziliśmy także jak na wysokość pensji wpływa nasze przygotowania do zawodu czyli posiadanie studiów kierunkowych czy kursu zawodowego - szczegóły poniżej. Naszym zdaniem warto się uczyć 😉

STUDIAŚREDNIAMEDIANA
Brak studiów kierunkowych9 074 zł8 500 zł
Ukończone studia kierunkowe9 705 zł10 200 zł
KURS ITCQFŚREDNIAMEDIANA
Brak kursu8 849 zł8 250 zł
Kurs ITCQF bez certyfikatu8 933 zł9 500 zł
Kurs ITCQF z certyfikatem11 066 zł9 762 zł

Staż pracy w branży

Jeżeli chodzi o staż pracy, to nadal jesteśmy młodym zawodem, choć jak pokazuje wykres poniżej, większość respondentów ma od 3 do 5 lat doświadczenia (38,7%). 14,4% (16 osób) zadeklarowało staż pracy dłuższy niż 10 lat.

Jakie jest więc odzwierciedlenie długości stażu pracy w zarobkach? Podobnie jak w przypadku posiadanego doświadczenia i tu widać znaczący wzrost pensji wraz z upływem lat pracy.

STAŻ PRACYŚREDNIAMEDIANA
0 - 2 lat (0 - 30 miesięcy)6 254 zł6 300 zł
3 - 5 lat (31 - 66 miesięcy)8 948 zł9 000 zł
6 - 10 lat (67 - 126 miesięcy)10 297 zł10 000 zł
więcej niż 10 lat12 909 zł12 750 zł

Firma, branża

86,5% z pośród uczestników ankiety pracuje w firmie zagranicznej, a 13,5% w firmie polskiej. Nadal nie ma wśród nas freelancerów.

Poniżej odzwierciedlenie tego czynnika w wynagrodzeniu:

RODZAJ FIRMYŚREDNIAMEDIANA
Firma międzynarodowa9 342 zł8 800 zł
Firma polska7 783 zł7 000 zł

Jak pokazuje powyższy wykres, większość z nas pracuje w dużych firmach, w których jest ponad 1000 pracowników (57,7%). Tylko jedna osoba zadeklarowała pracę w firmie mającej od 2 do 10 pracowników. Jak te dane wpływają na zarobki? Oto wyniki:

WIELKOŚĆ FIRMYŚREDNIAMEDIANA
2-10 osób15 000 zł15 000 zł
11-100 osób10 081 zł10 000 zł
101 - 1000 osób8 204 zł7 600 zł
ponad 1000 osób9 266 zł8 750 zł

Jednocześnie ogromna większość z nas pisze dokumentację do oprogramowania.

RODZAJ DOKUMENTACJIPROCENTOWOLICZBA ODPOWIEDZI
Do API47,75%53
Do maszyn i pojazdów18,02%20
Do oprogramowania81,08%90
Do urządzeń elektronicznych / AGD16,22%18
Pozostałe4,50%5

Geografia

W tym roku najwięcej uczestników ankiety pochodzi z województw: małopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

WOJEWÓDZTWOLICZBA ANKIETOWANYCH
małopolskie45
dolnośląskie36
śląskie16
pomorskie4
łódzkie2
mazowieckie2
podkarpackie2
wielkopolskie2
opolskie1
podlaskie1

Osoba deklarująca najwyższe zarobki (20 500 zł) pochodzi z województwa małopolskiego. Natomiast najwyższe średnie zarobki (9 825 zł) oraz mediana (9 250 zł) w tym roku należą do województwa pomorskiego.

Zadowolenie

W jednym z pytań pytaliśmy o to, jak bardzo jesteś zadowolony/a ze swojej pracy w skali od 1 (bardzo nie lubię swojej pracy) do 5 (kocham swoją pracę). Jaki był wynik?

Odpowiedzi ankietowanych pokazują, że ich poziom zadowolenia z pracy jest nadal na wysokim poziomie. Najczęściej wybieraną oceną była czwórka. Ponownie tylko jedna osoba jest bardzo niezadowolona, a dwie dały ocenę 2.

Podsumowanie

Z uwagi na niewielką liczbę respondentów (111 w tym roku) ankieta ma charakter poglądowy, a nie statystyczny. Jednak cieszymy się, że z roku na rok Wasz odzew jest coraz większy. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się poświęcić czas na wypełnienie formularza. Liczymy, że w przyszłym roku zgłoszeń będzie jeszcze więcej, co pozwoli nam opisać kolejne zmiany zachodzące w naszej branży.

Mamy nadzieję, że informacje wynikające z badania są dla Was przydatne.