Wyniki badania płac w komunikacji technicznej 2021

Nadszedł czas na opublikowanie wyników corocznej ankiety dotyczącej płac w komunikacji technicznej. Szczegóły poniżej.

O co pytaliśmy?

W tym roku zadaliśmy Wam 12 pytań, wśród których znalazły się dwa nowe zagadnienia. Jedno z nich odnosi się do płci, a drugie do formalnej nazwy stanowiska, jakie widnieje na umowie z pracodawcą. Standardowo pytaliśmy też, między innymi, o to ile zarabiają specjaliści w branży komunikacji technicznej, jak różnią się pensje w różnych województwach, czy jak na wynagrodzenie wpływa doświadczenie. Jeśli ciekawi Was co zmieniło się od 2020 roku, zapraszamy do poniższego podsumowania.

Porównanie z poprzednimi latami

Wyniki poprzednich badań znajdziecie tu:

Oto jak sytuacja zmieniała się na przestrzeni lat, w których przeprowadzaliśmy badania:

2017 2018 2019 2020 2021
Liczba odpowiedzi 70 80 103 111 104
Średnie wynagrodzenie brutto 6 969 zł 7 352 zł 8 877 zł 9 131 zł 10 018 zł
Mediana wynagrodzeń brutto 6 000 zł 7 000 zł 8 000 zł 8 700 zł 9 000 zł
Najniższe wynagrodzenie brutto 1 970 zł 3 000 zł 3 500 zł 3 000 zł 4 000 zł
Najwyższe wynagrodzenie brutto 15 000 zł 16 000 zł 20 000 zł 20 500 zł 21 500 zł

Pierwsze wnioski jakie możemy wyciągnąć z powyższych danych to:

  • liczba uczestników ankiety utrzymuje się w okolicach 100 – tym, którzy udzielili odpowiedzi bardzo dziękujemy! Zastanawia nas, co możemy zrobić, by liczba odpowiedzi w kolejnych latach była wyższa.
  • zarobki nadal mają tendencję wzrostową, co nas bardzo cieszy.

Profesje

Podobnie jak w latach poprzednich, większość osób biorących udział w ankiecie identyfikuje się jako Technical Writer (79,8%). W porównaniu do poprzedniego roku można zaobserwować niewielki wzrost procentowy tej profesji (o 1,4%). Dodatkowo warto zauważyć, że wśród innych stanowisk, podobnie jak rok temu, dominuje Documentation Team Leader, co może świadczyć o dalszym rozwoju większych projektów związanych z dokumentacją.

Poniżej tabela ze szczegółowym zestawieniem stanowisk w ramach branży wraz z ilością udzielonych przez respondentów odpowiedzi:

STANOWISKO LICZBA ODPOWIEDZI
Technical writer (specjalista ds. dokumentacji technicznej) 83
Documentation team leader (szef zespołu dokumentacji) 9
Product owner / Business Analyst (menadżer produktu / analityk systemowy) 4

Wśród odpowiedzi pojawiły się także pojedyncze przykłady innych profesji, których nie braliśmy pod uwagę w powyższym zestawieniu. Były to na przykład stanowiska:

  • Training content developer (8 700 zł)
  • Information architect (10 500 zł)
  • Customer Success Manager / Information Developer (9 000 zł)

W tym roku poprosiliśmy Was o wpisanie do ankiety formalnej nazwy Waszego stanowiska – tej, którą macie wpisaną na umowie o pracę. Chcieliśmy sprawdzić jak dużo wersji stanowisk z branży komunikacji technicznej krąży wśród pracodawców. Musimy przyznać, że wynik nas zaskoczył, bo podaliście ponad 30 różnych określeń! Większość z nich to Junior/Senior Technical Writerzy czy Specjaliści ds. dokumentacji, jednak są także: Autorzy techniczni, Dokumentaliści techniczni, Technical Content Developerzy, Information Developerzy, Content Designerzy czy Redaktorzy dokumentacji technicznej. Nie zawsze stanowisko „na papierze” pokrywa się z tym, jak określiliście Wasze obowiązki w pytaniu: Który opis najbardziej pasuje do wykonywanej przez Ciebie pracy? Wniosek z tego taki, że branża komunikacji technicznej pokrywa szeroki obszar umiejętności oraz, że tłumaczenie stanowisk na język rodzimy nie zawsze ma sens.

Wynagrodzenie

Zarobki w poszczególnych grupach kształtują się następująco (posortowane wg średniego wynagrodzenia brutto):

PROFESJA ODPOWIEDZI ŚREDNIA MEDIANA
Technical writer (specjalista ds. dokumentacji technicznej) 83 9 672 zł 8 800 zł
Documentation team leader (szef zespołu dokumentacji) 9 13 675 zł 13 000 zł
Product owner / Business Analyst (menadżer produktu / analityk systemowy) 4 8 075 zł 8 250 zł

Przedziały wynagrodzenia według profesji wyglądają tak:

PROFESJA NAJNIŻSZA NAJWYŻSZA
Technical writer (specjalista ds. dokumentacji technicznej) 4 000 zł 21 000 zł
Documentation Team Leader (szef zespołu dokumentacji) 6 500 zł 21 500 zł
Product owner / Business Analyst (menadżer produktu / analityk systemowy) 6 000 zł 9 800 zł

Zastanawiający jest rozstrzał wysokości pensji na stanowiskach Technical Writer (od 4000 zł po 21 000 zł) oraz Documentation Team Leader (od 6 500 zł po 21 500 zł). W przypadku Technical Writera rozbieżność zarobków wynika z różnych poziomów stanowisk (Junior, Senior, Principal). W przypadku Documentation Team Leadera nie jest to już tak widoczne. Być może osoba z tak wysokim wynagrodzeniem pełni także inne funkcje w firmie, czego nie określiła w ankiecie. Po średniej i medianie widać, że skrajne wartości płac występują rzadko.

Przygotowanie do zawodu, doświadczenie i rozwój

Tak jak w poprzednich latach, większość ankietowanych nauczyło się zawodu w pracy – to blisko 85% uczestników badania. Na drugim miejscu – 10,6% – to osoby, które ukończyły kurs i zdobyły certyfikat ITCQF. Ciągle brakuje osób chętnych, by skorzystać ze studiów kierunkowych. Według ankiety w tym roku to niespełna 9% respondentów.

PRZYGOTOWANIE PROCENTOWO LICZBA ODPOWIEDZI
Szkolenie i doświadczenie w pracy 84,6% 88
Kurs ITCQF z certyfikatem 10,6% 11
Studia technical writing lub pokrewne 8,7% 9
Inny kurs lub certyfikat 7,7% 8
Bez doświadczenia 4,8% 5
Kurs ITCQF bez certyfikatu 3,8% 4

Jak zatem doświadczenie w zawodzie wpływa na zarobki? Jak widać poniżej, ma ono dość znaczący i pozytywny wpływ na to jakie otrzymujemy wynagrodzenie za pracę.

DOŚWIADCZENIE ŚREDNIA MEDIANA
Nie posiada doświadczenia 9 591 zł 8 125 zł
Posiada doświadczenie 10 095 zł 9 000 zł

Sprawdziliśmy także jak na wysokość pensji wpływa nasze przygotowania do zawodu czyli posiadanie studiów kierunkowych czy kursu zawodowego – szczegóły poniżej. Naszym zdaniem warto się uczyć 😉

STUDIA ŚREDNIA MEDIANA
Brak studiów kierunkowych 9 942 zł 9 000 zł
Ukończone studia kierunkowe 10 822 zł 7 750 zł
KURS ITCQF ŚREDNIA MEDIANA
Brak kursu 9 956 zł 9 000 zł
Kurs ITCQF bez certyfikatu 8 150 zł 7 550 zł
Kurs ITCQF z certyfikatem 11 198 zł 9 700 zł

Staż pracy w branży

Jeżeli chodzi o staż pracy, to nadal jesteśmy młodym zawodem, choć jak pokazuje wykres poniżej, większość respondentów ma od 3 do 5 lat doświadczenia (37,5%). 9,6% (10 osób) zadeklarowało staż pracy dłuższy niż 10 lat.

Jakie jest więc odzwierciedlenie długości stażu pracy w zarobkach? Podobnie jak w przypadku posiadanego doświadczenia i tu widać znaczący wzrost pensji wraz z upływem lat pracy.

STAŻ PRACY ŚREDNIA MEDIANA
0 – 2 lat (0 – 30 miesięcy) 7 772 zł 7 125 zł
3 – 5 lat (31 – 66 miesięcy) 9 049 zł 8 500 zł
6 – 10 lat (67 – 126 miesięcy) 11 344 zł 11 000 zł
więcej niż 10 lat 15 433 zł 16 000 zł

Firma, branża

84,6% z pośród uczestników ankiety pracuje w firmie zagranicznej, a 15,4% w firmie polskiej. 

Poniżej odzwierciedlenie tego czynnika w wynagrodzeniu:

RODZAJ FIRMY ŚREDNIA MEDIANA
Firma międzynarodowa 10 257 zł 9 250 zł
Firma polska 8 703 zł 8 350 zł

Jak pokazuje powyższy wykres, większość z nas pracuje w dużych firmach, w których jest ponad 1000 pracowników (61,5%). Tylko jedna osoba zadeklarowała pracę jako freelancer. W tym roku nikt nie zaznaczył przedziału 2-10 osób. Jak te dane wpływają na zarobki? Oto wyniki:

WIELKOŚĆ FIRMY ŚREDNIA MEDIANA
Freelance 15 000 zł 15 000 zł
11-100 osób 9 478 zł 9 000 zł
101 – 1000 osób 10 000 zł 8 900 zł
ponad 1000 osób 10 106 zł 9 000 zł

Ogromna większość z nas pisze dokumentację do oprogramowania.

RODZAJ DOKUMENTACJI PROCENTOWO LICZBA ODPOWIEDZI
Do oprogramowania 85,6% 89
Do API  40,4% 42
Do urządzeń elektronicznych / AGD 11,5% 12
Do maszyn i pojazdów 8,7% 9

Geografia

Podobnie jak w zeszłym roku najwięcej uczestników ankiety pochodzi z województw: małopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

WOJEWÓDZTWO LICZBA ANKIETOWANYCH
małopolskie 42
dolnośląskie 18
śląskie 14
mazowieckie 9
pomorskie 6
łódzkie 4
podlaskie 3
podkarpackie 2
wielkopolskie 2
lubelskie 2
warmińsko-mazurskie 1
opolskie 1

Osoba deklarująca najwyższe zarobki (21 500 zł) pochodzi z województwa pomorskiego, w którym zanotowano także najwyższe średnie zarobki (14 250 zł) oraz medianę (14 000 zł).

Zadowolenie

Pytaliśmy też o to, jak bardzo jesteś zadowolony/a ze swojej pracy w skali od 1 (bardzo nie lubię swojej pracy) do 5 (kocham swoją pracę). Jaki był wynik?

Odpowiedzi ankietowanych pokazują, że ich poziom zadowolenia z pracy jest nadal na wysokim poziomie. Najczęściej wybieraną oceną była czwórka. Ponownie tylko jedna osoba jest bardzo niezadowolona, a dwie dały ocenę 2.

Tożsamość płciowa

W tym roku poszerzyliśmy pulę pytań i poprosiliśmy Was o określenie tożsamości płciowej. Jak pokazuje poniższy wykres w branży komunikacji technicznej panuje równowaga:

Jak zatem tożsamość płciowa wpływa na zarobki?

TOŻSAMOŚĆ ŚREDNIA MEDIANA
Kobieta 9 297 zł 8 550 zł
Mężczyzna 10 812 zł 9 100 zł

Ponieważ mieliśmy tylko jedną odpowiedź, w której osoba odpowiadająca określiła swoją tożsamość płciową jako „inna”, nie policzyliśmy średniej i mediany z racji braku reprezentatywnej próbki.

Jak widać także w naszej branży istnieje rozbieżność pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn (tzw. pay gap). Dane pokazują, że różnica w zarobkach pojawia się już na starcie i rośnie wraz z długością stażu na niekorzyść kobiet.

STAŻ PRACY PŁEĆ ŚREDNIA MEDIANA
0 – 2 lat
Kobieta 6 730 zł 6 550 zł
Mężczyzna 8 572 zł 8 400 zł
3 – 5 lat
Kobieta 8 977 zł 8 450 zł
Mężczyzna 9 165 zł 8 500 zł
6 – 10 lat
Kobieta 10 114 zł 9 700 zł
Mężczyzna 12 285 zł 12 500 zł
więcej niż 10 lat
Kobieta 13 846 zł 12 500 zł
Mężczyzna 17 020 zł 18 500 zł

Podsumowanie

Z uwagi na wciąż niewielką liczbę respondentów (104 w tym roku) ankieta ma charakter poglądowy, a nie statystyczny. Cieszymy się, że Wasz odzew jest nadal na tyle duży, by warto było przeprowadzać badanie. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się poświęcić czas na wypełnienie formularza. Liczymy, że w przyszłym roku zgłoszeń będzie więcej, co pozwoli nam opisać kolejne zmiany zachodzące w naszej branży.

Mamy nadzieję, że informacje wynikające z badania są dla Was przydatne. Jeśli macie uwagi lub sugestie – jak zawsze czekamy na komentarze.

P.S. Jeśli chcielibyście porównać nasze wyniki z odpowiedziami udzielonymi przez uczestników badania zorganizowanego przez społeczność Write the Docs – zapraszamy tutaj.