Przejdź do głównej zawartości

Wyniki badania płac w komunikacji technicznej 2018

· 8 min aby przeczytać

Ile zarabiają specjaliści w branży komunikacji technicznej? Jak różnią się pensje w różnych województwach? Jak na wynagrodzenie wpływa doświadczenie? Przeprowadziliśmy kolejne badanie płac w branży komunikacji technicznej. Oto jego wyniki.

Porównanie z poprzednim rokiem

Wyniki poprzedniego badania opublikowaliśmy na naszych łamach w kwietniu 2017. Jak wynik zmienił się od poprzedniego roku?

20172018
Liczba odpowiedzi7080
Średnia pensja brutto6 969 zł7 352 zł
Mediana pensji brutto6 000 zł7 000 zł
Najniższe wynagrodzenie brutto1 970 zł3 000 zł
Najwyższe wynagrodzenie brutto15 000 zł16 000 zł

Wszystkie z powyższych liczb wzrosły. Trudno spekulować dlaczego, bo możemy mieć do czynienia z inną grupą respondentów. Ale jeżeli tak nie jest, to dobry znak wzrostu.

Trzy najwyższe wynagrodzenia należą do technical writerów z województwa małopolskiego (dwie osoby odpowiedziały 16 tys. i jedna 15 tys.). W tym roku w czołówce nie znalazł się nikt na stanowisku kierowniczym.

Profesje

W zeszłym roku, 87% respondentów identyfikowała się jako technical writerzy. W tym roku ta wartość nieznacznie zwiększyła się na korzyść innych profesji w ramach komunikacji technicznej.

Dokładniej mówiąc, respondenci zaznaczyli następujące kategorie:

Technical writer (specjalista ds. dokumentacji technicznej)63
Documentation manager (szef zespołu dokumentacji)5
Project manager (kierownik projektów)4
Information architect3
Training content developer (specjalista ds. szkoleń)2
Senior Technical Writer1
Release Manager1
Technical illustrator1
Który opis najbardziej pasuje do wykonywanej przez Ciebie pracy?LIczba respondentów

Ciekawą kategorią jest “Senior Technical Writer”, bo jest to odpowiedź ręcznie wpisana w polu “inny” przez jedną tylko osobę. W kategorii “Technical writer” na pewno jest szereg osób, których oficjalna nazwa stanowiska to “Senior Technical Writer”, a może też inne, jak na przykład “Principal Technical Writer”.

Przygotowanie do zawodu, doświadczenie i rozwój

85% badanych określa swoje przygotowanie do wykonywania zawodu jako pochodzące ze szkoleń i doświadczenia w pracy. Niewiele się zmieniło od poprzedniego roku, ponieważ w Polsce chyba nadal brakuje kierunków przygotowawczych. Niezbyt też wzrosła liczba szkoleń z ITCQF. Chociaż to może oznaczać, że ludzie nie traktują tego szkolenia jako swojego głównego przygotowania do zawodu, a jedynie jako opcjonalny kurs w ścieżce kariery.

Większość respondentów ma do pięciu lat doświadczenia w branży. Tylko trzy osoby wskazały, że mają więcej niż 10 lat doświadczenia. Jesteśmy więc wciąż młodym zawodem w Polsce.

Jeśli chodzi o dalszy rozwój zawodowy, to tylko 21% respondentów nie bierze udziału w żadnych wydarzeniach. Pozostali dzielą swój czas między różne aktywności, z czego najpopularniejsze są konferencje, a najmniej popularne warsztaty, szkolenia i webinary. Czy to znaczy, że te ostatnie są dla respondentów mniej interesujące, czy że jest ich mniej? Na pewno nie brakuje webinarów, ale może ich tematyka lub godziny w jakich się odbywają nie odpowiadają naszym ankietowanym.

Firma, branża

Większość badanych (ponad 70%) pracuje w firmie zagranicznej, z czego ponad połowa z nich to firmy zatrudniające powyżej 1000 osób.

Jeśli chodzi o rodzaj opisywanych tematów, to większość naszych kolegów i koleżanek pisze dokumentację do oprogramowania i API.

Jaki rodzaj dokumentacji piszesz?Liczba respondentów
Do oprogramowania70
Do API30
Do urządzeń elektronicznych (np. routery, telefony, budziki)18
Do sprzętu AGD3
Do maszyn lub pojazdów3
compliance, teoria (finanse)1
End user guides1
README.md1
Release Note'y1
meble, sprzęt wojskowy1
Administracja serwerów1

Geografia

Zdecydowana większość badanych identyfikuje się z województwem małopolskim.

To może wskazywać na popularność naszego portalu w tym regionie, ale prawdą jest też, że większość inicjatyw związanych z branżą zdaje się koncentrować w tym obszarze. Mamy tutaj między innymi:

Do wyjątków spoza regionu należą między innymi MeetContentWRO na Dolnym Śląsku i uContentowani na Pomorzu.

Zadowolenie z wykonywanej pracy

Większość respondentów lubi swoją pracę - 62 osoby (78%) dało jej 4 lub 5 punktów. Tylko jedna osoba jest bardzo niezadowolona ze swojej pracy. Może oferty publikowane na techwriter.pl pomogą zrobic pierwszy krok ku zmianie na lepsze?

Jak bardzo jesteś zadowolony/a ze swojego obecnego stanowiska?Liczba respondentów
5 - kocham swoją pracę!17
445
316
21
1 - bardzo nie lubię swojej pracy1

Wynagrodzenia brutto

Według zadowolenia z pracy

Najwyższe zadowolenie pokrywa się z najwyższą średnią wynagrodzeń, ale nie z najwyższą medianą.

Jak bardzo jesteś zadowolony/a ze swojego obecnego stanowiska?ŚredniaMedianaLiczba respondentów
5 - kocham swoją pracę!8621700017
47646750045
35500560016
2650065001
1 - bardzo nie lubię swojej pracy300030001

Według profesji

Poszczególne profesje posortowane od najwyższej mediany prezentują się następująco:

Który opis najbardziej pasuje do wykonywanej przez Ciebie pracy?ŚredniaMedianaLiczba respondentów
Documentation manager (szef zespołu dokumentacji)11100115005
Senior Technical Writer11000110001
Information architect673377003
Technical writer (specjalista ds. dokumentacji technicznej)7139700063
Technical illustrator680068001
Training content developer (specjalista ds. szkoleń)675067502
Project manager (kierownik projektów)659366854
Release Manager500050001

Wśród osób, które identyfikują się ze stanowiskiem technical writer:

  • Najwyższe wynagrodzenie wynosi: 15000 - 16000 brutto (3 osoby)
  • Najniższe wynosi: 3000 - 4000 brutto (5 osób)

Według województw

Jeżeli spojrzymy na średnią i medianę per województwo, to wizualnie, wygląda to tak:

A szczegółowe dane są takie:

W którym województwie pracujesz?ŚredniaMedianaLiczba respondentów
woj. pomorskie9675101004
woj. dolnośląskie7886750014
woj. mazowieckie757973007
woj. małopolskie7636700040
woj. śląskie591060005
woj. lubuskie564556451
woj. wielkopolskie540054001
woj. łódzkie562750005
woj. podlaskie480048001
woj. lubelskie350035002

Najlepiej zarabiają respondenci z województwa pomorskiego. Województwo małopolskie, które ma najwięcej respondentów, pokazuje też najbardziej uśredniony wynik.

Według pochodzenia firmy

Większość respondentów pracuje dla firm zagranicznych, i tam też mediana i średnia zarobków jest najwyższa.

W jakiego rodzaju firmie pracujesz?ŚredniaMedianaLiczba respondentów
Firma międzynarodowa7845715062
Firma polska5651525518

Według stażu pracy

Staż pracy wydaje się być najprostszym predyktorem wynagrodzenia - im dłużej ktoś pracuje, tym wyższe wynagrodzenie.

Według rodzaju dokumentacji

Większość respondentów tworzy dokumentację do oprogramowania lub API, i nie widać żadnych tendencji w zarobkach względem tego kryterium.

  • Ludzie tworzący dokumentację do oprogramowania i API są wśród najlepiej jak i najgorzej zarabiających.
  • Nie ma też żadnego innego rodzaju dokumentacji, która by sugerowała wyłącznie niskie lub wyłącznie wysokie wynagrodzenia.

Według zaangażowania w rozwój zawodowy

Wyniki ankiety nie wskazuję korelacji między rozwojem zawodowym a wynagrodzeniem. Osoby, które nie deklarują uczestniczenia w żadnych wydarzeniach czy szkoleniach poza pracą należą do najlepiej jak i najgorzej zarabiających. A szkoda, bo dobrze by było wykazać, że tylko aktywni uczestnicy społeczności zarabiają dobrze. 😉

Podsumowanie

Podobnie jak poprzednim roku, ankieta pokazuje raczej przykładowe dane niż trendy, ponieważ mamy zbyt mała liczbę respondentów, żeby mówić o statystycznej poprawności. Jednak daje to pewien punkt odniesienia - jeżeli jestem technical writerem z doświadczeniem X lat w danym regionie, to mogę zarabiać od Y do Z.

W porównaniu z poprzednim rokiem widzimy też nieśmiałą poprawę w wysokości wynagrodzeń.

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach ankiety pokażą kształtujące się trendy, a tymczasem, liczymy na to, że obecne dane będą dla Was przydatne.