Przejdź do głównej zawartości

MeetContentWRO kwiecień 2024 - Relacja

· 5 min aby przeczytać

W kwietniu MeetContentWRO gościł w Ocado Technology. W tym nowoczesnym biurze w centrum Wrocławia spotkaliśmy się już drugi raz.

Na ocadowskiej scenie wystąpiła dwójka pracowników firmy:

  • Monika Mrozek, Lead Technical Writer, z prezentacją To commit or not to commit: Reflection on estimation, oraz
  • Paweł Martin, Technical Writer, z wystąpieniem Hats, snakes, and portals or: How to DITA without DITA

SAiIT

Jednak zanim zaczęły się prezentacje, wystąpił Łukasz Rybka i zaprezentował inicjatywę utworzenia Stowarzyszenia Autorów i Ilustratorów Technicznych.

Stowarzyszenie ma na celu między innymi rejestrację zawodów z dziedziny komunikacji technicznej w GUS i ZUS czy też opracowanie założeń, wymagań i standardów zawodowych.

O rozwoju SAiIT możecie już teraz przeczytać na LinkedIn.

Niedługo z pewnością napiszemy więcej o tej inicjatywie na łamach TechWriterPL.

Estymacja

Monika opowiedziała, jak ona i jej zespół postanowili znaleźć sposób aby efektywnie mierzyć i prognozować obłożenie pracą.

Po co?

Brakowało im efektywnego sposobu na śledzenie zmian w obciążeniu Tech Writerów. Nie mieli metody na porównywanie wielkości zadań. Wierzyli też, że lepsze planowanie uczyni ich przewidywalnym partnerem dla innych działów w firmie.

W perspektywie, chcieli też mieć czym argumentować ewentualną konieczność rozbudowania zespołu.

Jak sie za to zabrali?

Poprzez warsztaty, w które zaangażowany był cały zespół. Wyszli z założenia, że ich praca obejmuje powtarzalne elementy i czynności, które można zidentyfikować i wyodrębnić.

Zidentyfikowali więc rodzaje zadań, np. dokumentacja nowego atrybutu w istniejącym API, czy nowej funkcjonalności w aplikacji mobilnej.

Na każde takie zadanie składają się powtarzalne komponenty, które Monika i jej zespół zidentyfikowali. Między innymi wyodrębnili: spotkanie z SME, zapoznanie się z rezultatem tzw. product discovery lub wynikami user research, no i oczywiście - samo pisanie!

Następnie, wspólnie ustalili, jaki czas średnio przeznaczają na każdy z takich komponentów - w zależności od stopnia skomplikowania zadania. Na przykład, rozmowa z SME może być wyraźnie dłuższa jeśli do udokumentowania jest przekrojowa funkcjonalność w porównaniu z drobną aktualizacją istniejącej funkcjonalności.

Co z tego wynikło?

Zespół przyjął podział zadań według rozmiarów t-shirtów (XS, S, M, L i XL).

A więc, jeśli każdy rodzaj zadania składa się z określonych komponentów, w wyniku warsztatu mają one teraz przypisany szacowany czas, jaki zajmie Tech Writerowi ukończenie tego zadania - w zależności czy mamy do czynienia z zadaniem ocenionym przez zespół na przykład jako S lub L.

W ramach tego eksperymentu, ocadowscy Tech Writerzy zaczęli też rejestrować czas poświęcony na peer review.

Efekt?

Na tamten moment eksperyment trwał zaledwia dwa kwartały ale były już pierwsze wnioski. Na przykład: poziom obciążenia pracą się zmienia. Ale kiedy zmniejsza się ilość zadań związanych z rozwojem produktu (development-related), zwiększa się ilość zadań nakierowanych na ulepszanie samej dokumentacji i odwrotnie.

Rejestrowanie godzin poświęconych na wzajemne sprawdzanie swojej pracy, przyniosło konkretne liczby, które również dają do myślenia. Szczególnie w kontekście ewentualnych rozmów na temat zaprzęgnięcia narzędzi wykorzystujących AI.

Eksperyment wciąż trwa, a zespół zgodził się że aktualne podejście będzie wymagało kalibracji. Jednak już teraz zespół ma większą pewność w określaniu swoich zobowiązań i ram czasowych na ich wykonanie.


How to DITA without DITA

Następnie Paweł Martin przedstawił, w jaki sposób osiągnąć funkcjonalności znane z architektury DITA w Markdownie.

Paweł jest częścią zespołu Internal Tech Comms, tworzącego dokumentację dla deweloperów. Aktualnie tworzą część dokumentacyjną portalu dla deweloperów opartego na technologii Backstage od Spotify.

Aby zbudować sprawny portal, potrzebowali:

  • Wtyczki kroki - do tworzenia diagramów
  • Monorepo - czyli repozytorium przechowującego kod wielu projektów
  • A gdy już mieli jedno repozytorium - sposobu na powtórne użycie elementów, czyli reuse

Udało im się znaleźć sposób na odtworzenie funkcji reuse w Markdownie za pomocą snippetów. Snippet to plik Markdownowy, który można osadzić w innym pliku .md.

Umieszcza się go przy pomocy takiego kodu:

--8<-- "snippet.md"

W efekcie treść pliku snippet.md jest wyświetlana w dokumencie docelowym.

Zalety

Do największych należy fakt, że content reuse w ogóle jest możliwy. A więc treść snippeta aktualizujemy raz, a każde miejsce w dokumentacji, które ten snippet wykorzystuje pokaże nam już zaktualizowaną wersję.

Snippety można wykorzystywać na przykład do automatyzacji wersjonowania, zarządzania zmianą nazw produktów czy powielania standardowych, powtarzalnych elementów dokumentacji.

Wady

Do wad należą następujące ograniczenia:

  • Nie da się umieszczać snippetów w snippetach
  • Nagłówki w snippecie nie są kontynuacją nagłówków docelowego dokumentu
  • Zamieszczanie ilustracji w snippecie jest... skomplikowane

Zespół Pawła wciąż jednak pracuje nad usprawnieniem tej metody. A już teraz snippety pozwalają im korzystać z funkcji DITA bez faktycznego używania DITA.

Rzecz jasna meetup zakończył się pizza party 🍕 🍹 🤩


Co dalej?

Wrocławski sezon contentowy zamkniemy już 22 maja.

Tym razem widzimy się w siedzibie firmy Etteplan.

Żeby solidnie wejść w contentowy sezon ogórkowy 😉, w Etteplan czekają nas również dwie prezentacje:

Zapisy w formularzu pod TYM LINKIEM! 👋

Do zobaczenia!


Artykuł powstał przy współpracy z Janem Sosną