WYNIKI BADANIA PŁAC W KOMUNIKACJI TECHNICZNEJ 2022

Najwyższa pora, by opublikować wyniki corocznej ankiety dotyczącej płac w komunikacji technicznej. Szczegóły poniżej.

O co pytaliśmy?

W tym roku poszerzyliśmy listę pytań o dwa kolejne, które dotyczyły rodzaju umowy oraz korzystania (bądź nie) z autorskich kosztów uzyskania przychodu. Jako co roku, pytaliśmy też, między innymi, o to ile zarabiają specjaliści w branży komunikacji technicznej, jak różnią się pensje w różnych województwach, czy jak na wynagrodzenie wpływa doświadczenie. Jeśli ciekawi Was co zmieniło się od 2021 roku, zapraszamy do poniższego podsumowania.

Porównanie z poprzednimi latami

Wyniki poprzednich badań znajdziecie tu:

Oto jak sytuacja zmieniała się na przestrzeni lat, w których przeprowadzaliśmy badania:

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Liczba odpowiedzi 70 80 103 111 104 110
Średnie wynagrodzenie brutto 6 969 zł 7 352 zł 8 877 zł 9 131 zł 10 018 zł 11 461 zł
Mediana wynagrodzeń brutto 6 000 zł 7 000 zł 8 000 zł 8 700 zł 9 000 zł 10 500 zł
Najniższe wynagrodzenie brutto 1 970 zł 3 000 zł 3 500 zł 3 000 zł 4 000 zł 4 500 zł
Najwyższe wynagrodzenie brutto 15 000 zł 16 000 zł 20 000 zł 20 500 zł 21 500 zł 31 000 zł

Pierwsze wnioski jakie możemy wyciągnąć z powyższych danych to:

  • liczba uczestników ankiety utrzymuje się w okolicach 100, a w tym roku prawie osiągnęliśmy rekord z 2020 roku (111 odpowiedzi). Osobom, które udzieliły odpowiedzi serdecznie dziękujemy! Zastanawia nas, co możemy zrobić, by liczba odpowiedzi w kolejnych latach była wyższa. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie w komentarzach ;).
  • zarobki nadal mają tendencję wzrostową, co nas bardzo cieszy.

Profesje

Podobnie jak w latach poprzednich, większość osób biorących udział w ankiecie identyfikuje się jako Technical Writer (79,1%). W porównaniu do poprzedniego roku można zaobserwować niewielki spadek procentowy tej profesji (o 0,7%). Dodatkowo warto zauważyć, że wśród innych stanowisk, podobnie jak w zeszłych latach, dominuje Documentation Team Leader, co może świadczyć o dalszym rozwoju większych projektów związanych z dokumentacją.

Poniżej tabela ze szczegółowym zestawieniem stanowisk w ramach branży wraz z ilością udzielonych przez respondentów odpowiedzi:

STANOWISKO LICZBA ODPOWIEDZI
Technical writer (specjalista ds. dokumentacji technicznej) 87
Documentation team leader (szef zespołu dokumentacji) 13
Product owner / Business Analyst (menadżer produktu / analityk systemowy) 4

Wśród odpowiedzi pojawiły się także pojedyncze przykłady innych profesji, których nie braliśmy pod uwagę w powyższym zestawieniu. Były to na przykład stanowiska:

  • Lead Content Developer (17 400 zł),
  • Information architect (11 000 zł),
  • Technical Documentation Coordinator (9 000 zł),
  • Design manager (22 000 zł),
  • IT support Specialist (6 500 zł),
  • Technical Writer z elementami sysadmina (dla celów docs) oraz programowania (również dla celów docs) (20 200 zł).

Wynagrodzenie

Zarobki w poszczególnych grupach kształtują się następująco (posortowane wg średniego wynagrodzenia brutto):

PROFESJA ODPOWIEDZI ŚREDNIA MEDIANA
Technical writer (specjalista ds. dokumentacji technicznej) 87 10 405 zł 9 666 zł
Documentation team leader (szef zespołu dokumentacji) 13 17 155 zł 14 000 zł
Product owner / Business Analyst (menadżer produktu / analityk systemowy) 4 11 593 zł 11 186 zł

Przedziały wynagrodzenia według profesji wyglądają tak:

PROFESJA NAJNIŻSZA NAJWYŻSZA
Technical writer (specjalista ds. dokumentacji technicznej) 4 500 zł 23 000 zł
Documentation Team Leader (szef zespołu dokumentacji) 9 450 zł 31 000 zł
Product owner / Business Analyst (menadżer produktu / analityk systemowy) 8 000 zł 16 000 zł

Po raz kolejny możemy zaobserwować spory rozstrzał wysokości pensji na stanowiskach Technical Writer (od 4 500 zł po 23 000 zł) oraz Documentation Team Leader (od 9 450 zł po 31 000 zł). W tym roku tendencję tą można także zauważyć w przypadku osób pracujących jako Product Owner/Business Analyst, choć różnica nie jest aż tak wielka (od 8 000 zł po 16 000 zł). W przypadku Technical Writera rozbieżność zarobków wynika z różnych poziomów stanowisk (Junior, Senior, Principal). W przypadku Documentation Team Leadera nie jest to już tak widoczne. Być może osoba z tak wysokim wynagrodzeniem pełni także inne funkcje w firmie, czego nie określiła w ankiecie. Po średniej i medianie widać, że skrajne wartości płac występują rzadko.

Przygotowanie do zawodu, doświadczenie i rozwój

Tak jak w poprzednich latach, większość ankietowanych nauczyło się zawodu w pracy – to blisko 81% uczestników badania. Na drugim miejscu – blisko 20% – to osoby bez doświadczenia. W tym roku trzecie miejsce zajęła grupa osób, które ukończyły studia z Technical Writingu lub pokrewne – jest Was już ponad 14,5%.

PRZYGOTOWANIE PROCENTOWO LICZBA ODPOWIEDZI
Szkolenie i doświadczenie w pracy 80,91% 89
Bez doświadczenia 19,09% 21
Studia technical writing lub pokrewne 14,55% 16
Inny kurs lub certyfikat 8,18% 9
Kurs ITCQF z certyfikatem 7,27% 8
Kurs ITCQF bez certyfikatu 0,91% 1

Jak zatem doświadczenie w zawodzie wpływa na zarobki? Jak widać poniżej, ma ono dość znaczący i pozytywny wpływ na to jakie otrzymujemy wynagrodzenie za pracę.

DOŚWIADCZENIE ŚREDNIA MEDIANA
Nie posiada doświadczenia 8 448 zł 8 500 zł
Posiada doświadczenie 12 172 zł 11 200 zł

Sprawdziliśmy także jak na wysokość pensji wpływa nasze przygotowania do zawodu czyli posiadanie studiów kierunkowych czy kursu zawodowego – szczegóły poniżej. Pierwszy raz otrzymaliśmy wynik, który wskazuje na to, że kursy oraz studia nie mają znaczenia. Naszym zdaniem ma na to wpływ spora liczba ankietowanych, którzy zaznaczyli w odpowiedziach brak doświadczenia w branży – patrząc na przestrzeni lat po raz pierwszy mamy aż tak wysoki odzew z tej grupy (blisko 20%). Może to świadczyć o dwóch rzeczach – sporo osób z innych branż technicznych postanowiło się przebranżowić lub są to osoby dopiero mające w planie rozpoczęcie kariery zawodowej.

STUDIA ŚREDNIA MEDIANA
Brak studiów kierunkowych 11 750 zł 11 000 zł
Ukończone studia kierunkowe 9 764 zł 9 000 zł
KURS ITCQF ŚREDNIA MEDIANA
Brak kursu 11 541 zł 10 500 zł
Kurs ITCQF bez certyfikatu 8 000 zł 8 000 zł
Kurs ITCQF z certyfikatem 10 886 zł 10 700 zł

Warto zauważyć, że znacząca większość uczestników ankiety nie posiada wykształcenia technicznego. Szczegóły na poniższym wykresie:

Staż pracy w branży

Jeżeli chodzi o staż pracy, to nadal jesteśmy młodym zawodem, choć jak pokazuje wykres poniżej, większość respondentów ma od 3 do 5 lat doświadczenia (31,8%). 19,1% zadeklarowało staż pracy dłuższy niż 10 lat.

Jakie jest więc odzwierciedlenie długości stażu pracy w zarobkach? Podobnie jak w przypadku posiadanego doświadczenia i tu widać znaczący wzrost pensji wraz z upływem lat pracy.

STAŻ PRACY ŚREDNIA MEDIANA
0 – 2 lat (0 – 30 miesięcy) 7 641 zł 7 650 zł
3 – 5 lat (31 – 66 miesięcy) 11 189 zł 10 250 zł
6 – 10 lat (67 – 126 miesięcy) 12 997 zł 12 900 zł
więcej niż 10 lat 15 107 zł 13 100 zł

Firma, branża

90,9% z pośród uczestników ankiety pracuje w firmie międzynarodowej, a 9,1% w firmie polskiej.

Poniżej odzwierciedlenie tego czynnika w wynagrodzeniu:

RODZAJ FIRMY ŚREDNIA MEDIANA
Firma międzynarodowa 11 593 zł 10 700 zł
Firma polska 10 145 zł 8 225 zł

Jak pokazuje powyższy wykres, większość z nas pracuje w dużych firmach, w których jest ponad 1000 pracowników (58,2%). Tylko jedna osoba zadeklarowała pracę jako freelancer. Również w tym roku nikt nie zaznaczył przedziału 2-10 osób. Jak te dane wpływają na zarobki? Oto wyniki:

WIELKOŚĆ FIRMY ŚREDNIA MEDIANA
Freelance 9 442 zł 9 442 zł
11-100 osób 10 567 zł 10 250 zł
101 – 1000 osób 10 999 zł 8 500 zł
ponad 1000 osób 11 946 zł 11 600 zł

W tym roku zadaliśmy Wam także dwa nowe pytania. Celem pierwszego było określenie najpopularniejszego typu umowy jaki obowiązuje w branży. Ponad 85% z ankietowanych zadeklarowało pracę na etacie.

Drugie pytanie dotyczyło korzystania z autorskich kosztów uzyskania przychodu. Formę tę wybrało blisko 45% ankietowanych.

Ostatnie pytanie z działu Firma, branża dotyczyło rodzaju dokumentacji jaką tworzycie. Wciąż najpopularniejsza jest dokumentacja związana z oprogramowaniem.

Geografia

Podobnie jak w zeszłym roku najwięcej uczestników ankiety pochodzi z województw: małopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

WOJEWÓDZTWO LICZBA ANKIETOWANYCH
małopolskie 44
dolnośląskie 26
mazowieckie 12
śląskie 9
łódzkie 5
pomorskie 3
praca za granicą 3
podlaskie 2
podkarpackie 2
wielkopolskie 1
lubelskie 1
świętokrzyskie 1
zachodniopomorskie 1

Osoba deklarująca najwyższe zarobki (31 000 zł) pochodzi z województwa małopolskiego. Najwyższe średnie zarobki (14 333 zł) oraz medianę (13 000 zł) plasują się nadal w województwie pomorskim.

Zadowolenie

Pytaliśmy też o to, jak bardzo jesteś zadowolony/a ze swojej pracy w skali od 1 (bardzo nie lubię swojej pracy) do 5 (kocham swoją pracę). Jaki był wynik?

Odpowiedzi ankietowanych pokazują, że ich poziom zadowolenia z pracy jest nadal na wysokim poziomie. Najczęściej wybieraną oceną była czwórka. Ponownie tylko jedna osoba jest bardzo niezadowolona, a dwie dały ocenę 2.

Tożsamość płciowa

Ponownie poprosiliśmy Was o określenie tożsamości płciowej. Jak pokazuje poniższy wykres w tym roku nieznaczna większość ankietowanych to kobiety:

Jak zatem tożsamość płciowa wpływa na zarobki?

TOŻSAMOŚĆ ŚREDNIA MEDIANA
Kobieta 10 984 zł 10 000 zł
Mężczyzna 11 914 zł 10 900 zł

Ponieważ mieliśmy tylko jedną odpowiedź, w której osoba odpowiadająca określiła swoją tożsamość płciową jako „inna”, nie policzyliśmy średniej i mediany z racji braku reprezentatywnej próbki. Jedna osoba nie określiła swojej płci i jej odpowiedź również nie została ujęta w obliczeniach.

Jak widać także w naszej branży istnieje rozbieżność pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn (tzw. pay gap). Dane pokazują, że różnica w zarobkach pojawia się już na starcie i rośnie wraz z długością stażu na niekorzyść kobiet.

STAŻ PRACY PŁEĆ ŚREDNIA MEDIANA
0 – 2 lat
Kobieta 6 991 zł 7 150 zł
Mężczyzna 8 290 zł 8 250 zł
3 – 5 lat
Kobieta 11 287 zł 9 584 zł
Mężczyzna 10 653 zł 10 375 zł
6 – 10 lat
Kobieta 12 508 zł 12 400 zł
Mężczyzna 14 130 zł 13 100 zł
więcej niż 10 lat
Kobieta 13 744 zł 12 550 zł
Mężczyzna 16 345 zł 16 000 zł

Podsumowanie

Z uwagi na wciąż niewielką liczbę respondentów (110 w tym roku) ankieta ma charakter poglądowy, a nie statystyczny. Cieszymy się, że Wasz odzew jest nadal na tyle duży, by warto było przeprowadzać badanie. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się poświęcić czas na wypełnienie formularza. Liczymy, że w przyszłym roku zgłoszeń będzie więcej, co pozwoli nam opisać kolejne zmiany zachodzące w naszej branży.

Mamy nadzieję, że informacje wynikające z badania są dla Was przydatne. Jeśli macie uwagi lub sugestie – jak zawsze czekamy na komentarze.