Wyniki badania płac w komunikacji technicznej 2018

Ile zarabiają specjaliści w branży komunikacji technicznej? Jak różnią się pensje w różnych województwach? Jak na wynagrodzenie wpływa doświadczenie? Przeprowadziliśmy kolejne badanie płac w branży komunikacji technicznej. Oto jego wyniki.

Porównanie z poprzednim rokiem

Wyniki poprzedniego badania opublikowaliśmy na naszych łamach w kwietniu 2017. Jak wynik zmienił się od poprzedniego roku?

2017 2018
Liczba odpowiedzi 70 80
Średnia pensja brutto 6 969 zł 7 352 zł
Mediana pensji brutto 6 000 zł 7 000 zł
Najniższe wynagrodzenie brutto 1 970 zł 3 000 zł
Najwyższe wynagrodzenie brutto 15 000 zł 16 000 zł

 

Wszystkie z powyższych liczb wzrosły. Trudno spekulować dlaczego, bo możemy mieć do czynienia z inną grupą respondentów. Ale jeżeli tak nie jest, to dobry znak wzrostu.

Trzy najwyższe wynagrodzenia należą do technical writerów z województwa małopolskiego (dwie osoby odpowiedziały 16 tys. i jedna 15 tys.). W tym roku w czołówce nie znalazł się nikt na stanowisku kierowniczym.

Profesje

W zeszłym roku, 87% respondentów identyfikowała się jako technical writerzy. W tym roku ta wartość nieznacznie zwiększyła się na korzyść innych profesji w ramach komunikacji technicznej.

Dokładniej mówiąc, respondenci zaznaczyli następujące kategorie:

Technical writer (specjalista ds. dokumentacji technicznej) 63
Documentation manager (szef zespołu dokumentacji) 5
Project manager (kierownik projektów) 4
Information architect 3
Training content developer (specjalista ds. szkoleń) 2
Senior Technical Writer 1
Release Manager 1
Technical illustrator 1
Który opis najbardziej pasuje do wykonywanej przez Ciebie pracy? LIczba respondentów

 

Ciekawą kategorią jest “Senior Technical Writer”, bo jest to odpowiedź ręcznie wpisana w polu “inny” przez jedną tylko osobę. W kategorii “Technical writer” na pewno jest szereg osób, których oficjalna nazwa stanowiska to “Senior Technical Writer”, a może też inne, jak na przykład “Principal Technical Writer”.

Przygotowanie do zawodu, doświadczenie i rozwój

85% badanych określa swoje przygotowanie do wykonywania zawodu jako pochodzące ze szkoleń i doświadczenia w pracy. Niewiele się zmieniło od poprzedniego roku, ponieważ w Polsce chyba nadal brakuje kierunków przygotowawczych. Niezbyt też wzrosła liczba szkoleń z ITCQF. Chociaż to może oznaczać, że ludzie nie traktują tego szkolenia jako swojego głównego przygotowania do zawodu, a jedynie jako opcjonalny kurs w ścieżce kariery.

Większość respondentów ma do pięciu lat doświadczenia w branży. Tylko trzy osoby wskazały, że mają więcej niż 10 lat doświadczenia. Jesteśmy więc wciąż młodym zawodem w Polsce.

Jeśli chodzi o dalszy rozwój zawodowy, to tylko 21% respondentów nie bierze udziału w żadnych wydarzeniach. Pozostali dzielą swój czas między różne aktywności, z czego najpopularniejsze są konferencje, a najmniej popularne warsztaty, szkolenia i webinary. Czy to znaczy, że te ostatnie są dla respondentów mniej interesujące, czy że jest ich mniej? Na pewno nie brakuje webinarów, ale może ich tematyka lub godziny w jakich się odbywają nie odpowiadają naszym ankietowanym.

Firma, branża

Większość badanych (ponad 70%) pracuje w firmie zagranicznej, z czego ponad połowa z nich to firmy zatrudniające powyżej 1000 osób.

Jeśli chodzi o rodzaj opisywanych tematów, to większość naszych kolegów i koleżanek pisze dokumentację do oprogramowania i API.

Jaki rodzaj dokumentacji piszesz? Liczba respondentów
Do oprogramowania 70
Do API 30
Do urządzeń elektronicznych (np. routery, telefony, budziki) 18
Do sprzętu AGD 3
Do maszyn lub pojazdów 3
compliance, teoria (finanse) 1
End user guides 1
README.md 1
Release Note’y 1
meble, sprzęt wojskowy 1
Administracja serwerów 1

 

Geografia

Zdecydowana większość badanych identyfikuje się z województwem małopolskim.

To może wskazywać na popularność naszego portalu w tym regionie, ale prawdą jest też, że większość inicjatyw związanych z branżą zdaje się koncentrować w tym obszarze. Mamy tutaj między innymi:

Do wyjątków spoza regionu należą między innymi MeetContentWRO na Dolnym Śląsku i uContentowani na Pomorzu.

Zadowolenie z wykonywanej pracy

Większość respondentów lubi swoją pracę – 62 osoby (78%) dało jej 4 lub 5 punktów. Tylko jedna osoba jest bardzo niezadowolona ze swojej pracy. Może oferty publikowane na techwriter.pl pomogą zrobic pierwszy krok ku zmianie na lepsze?

 

Jak bardzo jesteś zadowolony/a ze swojego obecnego stanowiska? Liczba respondentów
5 – kocham swoją pracę! 17
4 45
3 16
2 1
1 – bardzo nie lubię swojej pracy 1

 

Wynagrodzenia brutto

Według zadowolenia z pracy

Najwyższe zadowolenie pokrywa się z najwyższą średnią wynagrodzeń, ale nie z najwyższą medianą.

Jak bardzo jesteś zadowolony/a ze swojego obecnego stanowiska? Średnia Mediana Liczba respondentów
5 – kocham swoją pracę! 8621 7000 17
4 7646 7500 45
3 5500 5600 16
2 6500 6500 1
1 – bardzo nie lubię swojej pracy 3000 3000 1

 

Według profesji

Poszczególne profesje posortowane od najwyższej mediany prezentują się następująco:

 

Który opis najbardziej pasuje do wykonywanej przez Ciebie pracy? Średnia Mediana Liczba respondentów
Documentation manager (szef zespołu dokumentacji) 11100 11500 5
Senior Technical Writer 11000 11000 1
Information architect 6733 7700 3
Technical writer (specjalista ds. dokumentacji technicznej) 7139 7000 63
Technical illustrator 6800 6800 1
Training content developer (specjalista ds. szkoleń) 6750 6750 2
Project manager (kierownik projektów) 6593 6685 4
Release Manager 5000 5000 1

 

Wśród osób, które identyfikują się ze stanowiskiem technical writer:

  • Najwyższe wynagrodzenie wynosi: 15000 – 16000 brutto (3 osoby)
  • Najniższe wynosi: 3000 – 4000 brutto (5 osób)

Według województw

Jeżeli spojrzymy na średnią i medianę per województwo, to wizualnie, wygląda to tak:

A szczegółowe dane są takie:

W którym województwie pracujesz? Średnia Mediana Liczba respondentów
woj. pomorskie 9675 10100 4
woj. dolnośląskie 7886 7500 14
woj. mazowieckie 7579 7300 7
woj. małopolskie 7636 7000 40
woj. śląskie 5910 6000 5
woj. lubuskie 5645 5645 1
woj. wielkopolskie 5400 5400 1
woj. łódzkie 5627 5000 5
woj. podlaskie 4800 4800 1
woj. lubelskie 3500 3500 2

 

Najlepiej zarabiają respondenci z województwa pomorskiego. Województwo małopolskie, które ma najwięcej respondentów, pokazuje też najbardziej uśredniony wynik.

Według pochodzenia firmy

Większość respondentów pracuje dla firm zagranicznych, i tam też mediana i średnia zarobków jest najwyższa.

W jakiego rodzaju firmie pracujesz? Średnia Mediana Liczba respondentów
Firma międzynarodowa 7845 7150 62
Firma polska 5651 5255 18

Według stażu pracy

Staż pracy wydaje się być najprostszym predyktorem wynagrodzenia – im dłużej ktoś pracuje, tym wyższe wynagrodzenie.

Według rodzaju dokumentacji

Większość respondentów tworzy dokumentację do oprogramowania lub API, i nie widać żadnych tendencji w zarobkach względem tego kryterium.

  • Ludzie tworzący dokumentację do oprogramowania i API są wśród najlepiej jak i najgorzej zarabiających.
  • Nie ma też żadnego innego rodzaju dokumentacji, która by sugerowała wyłącznie niskie lub wyłącznie wysokie wynagrodzenia.

Według zaangażowania w rozwój zawodowy

Wyniki ankiety nie wskazuję korelacji między rozwojem zawodowym a wynagrodzeniem. Osoby, które nie deklarują uczestniczenia w żadnych wydarzeniach czy szkoleniach poza pracą należą do najlepiej jak i najgorzej zarabiających. A szkoda, bo dobrze by było wykazać, że tylko aktywni uczestnicy społeczności zarabiają dobrze. 😉

Podsumowanie

Podobnie jak poprzednim roku, ankieta pokazuje raczej przykładowe dane niż trendy, ponieważ mamy zbyt mała liczbę respondentów, żeby mówić o statystycznej poprawności. Jednak daje to pewien punkt odniesienia – jeżeli jestem technical writerem z doświadczeniem X lat w danym regionie, to mogę zarabiać od Y do Z.

W porównaniu z poprzednim rokiem widzimy też nieśmiałą poprawę w wysokości wynagrodzeń.

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach ankiety pokażą kształtujące się trendy, a tymczasem, liczymy na to, że obecne dane będą dla Was przydatne.