Wszystko o DITA – Struktura topików (5)

W sieci można natknąć się na całkiem sporo materiałów dotyczących DITA, jednak znalezienie czegoś w języku polskim jest dość trudne. Chcąc zmienić ten stan rzeczy, postanowiliśmy stworzyć dla Was niniejsze kompendium wiedzy o tym standardzie.

W tym artykule pochylimy się nad strukturą poszczególnych elementów, które budują naszą techniczną epopeję. Weźmy zatem do ręki metaforyczną lupę i przyjrzyjmy się z bliska małym bestiom biegającym po mapach, a którym na imię „topic”.

Topik ogólny, a topiki wyspecjalizowane

Wszystkie topiki wyspecjalizowane standardu DITA powstają na bazie topika ogólnego (generic topic). Topik ogólny służy jako podstawa podczas tworzenia topików wyspecjalizowanych. Wiele elementów topika ogólnego znajduje się także w topikach wyspecjalizowanych, zatem wszystkie topiki będą miały następujące znaczniki:

<topic>

<title></title>

<shortdesc></shortdesc>

<body></body>

</topic>

Krótki opis powyższych tagów:

<title> – jest to jedyny znacznik, który musi być obecny w każdym topiku.

<shortdesc> – pozwala wprowadzić kilku zdaniowe podsumowanie tego, co znajduje się w topiku

<body> – wewnątrz tego znacznika znajduje się większość elementów. W topikach wyspecjalizowanych znacznik ten zmienia nazwę, zależnie od typu topika. Przykłady: <conbody>, <taskbody>.

Na koniec tego rozdziału opisującego topik ogólny warto podkreślić, że zawsze istnieje możliwość korzystania z topików ogólnych podczas tworzenia treści, jednak zaleca się, aby korzystać z topików wyspecjalizowanych.

Topik typu Concept

Topik typu Concept odpowiada na pytanie „Dlaczego?” i zawiera podstawowe informacje, które czytelnik powinien posiadać.

Koncepty z reguły zawierają w sobie paragrafy z tekstem i listami, ale mogą zawierać także uwagi, tabele i grafiki konieczne, aby czytelnik mógł zrozumieć ideę kryjącą się za poszczególnym tematem.

Elementy najczęściej używane w konceptach:

 • <conbody> – znacznik, który zawiera większość elementów danego topika
 • <p> – (paragraph), paragraf zawierający tekst
 • <ul> – (unordered list), nieponumerowana lista
 • <ol> – (ordered list), ponumerowana lista
 • <li> – (list item), poszczególny punkt/numer w liście
 • <fig> – (figure), element, który może zawierać dodatkowy tytuł
 • <image> – element zawierający grafikę, który znajduje się w tagu <fig>
 • <section> – podział wewnętrzny topika, który może zawierać tytuł

Topik typu Task

Topik typu Task odpowiada na pytanie „Jak?” i zawiera instrukcję krok po kroku prowadzącą do wykonania pewnej procedury. DITA pozwala także na wprowadzenie rezultatu konkretnego kroku, grafiki, uwagi oraz dodatkowy poziom kroków.

Treść techniczna często zawiera wiele tasków.

Warto także zauważyć, że istnieją dwa typy tasków, jednak nie zawsze są one wykorzystywane.

 • Strict task
 • General task

Strict task wymusza, aby wszystkie jego elementy pojawiały się w określonej kolejności oraz dopuszcza jedynie jeden element <example>. Pozwala także na dwa bardzo formalne elementy zagnieżdżone w elemencie <steps> – <steps> oraz <steps-unordered>. Strict task dobrze nadaje się do fragmentów opisujących procedurę krok po kroku.

General task, zwany potocznie w języku angielskim „loose task”, wprowadza większą dowolność w kwestii kolejności elementów oraz pozwala także na wprowadzenie wielu elementów <example>. W elemencie <steps> może dodatkowo pojawić się <steps-informal>, który zawiera w sobie bardziej zróżnicowaną treść. General task sprawdza się podczas tworzenia ogólnego opisu procedury.

Elementy najczęściej używane w taskach:

 • <taskbody> – znacznik, który zawiera większość elementów danego topika
 • <steps> – opisuje sekwencję czynności do wykonania
 • <step> – każdy z tych znaczników zawiera jedną, poszczególną czynność do wykonania
  • <cmd> – zawiera czynność, którą wykonuje użytkownik; ten znacznik jest elementem koniecznym w znaczniku <step>
  • <info> – można w nim znaleźć dodatkowe informacje o danym kroku
  • <stepresult> – przedstawia rezultat, jaki otrzymamy po wykonaniu danego kroku
  • <stepxmp> – podaje przykład jak można wykonać dany krok
 • <example> – podaje przykład jak można wykonać cały proces

Topik typu Reference

Topik typu Reference odpowiada na pytanie „Co to jest?” i zawiera fakty opisujące nasz produkt, takie jak składnia polecenia, wywołanie funkcji API, tabela zawierająca cechy operacyjne, tolerancję urządzenia czy też tabelę z obiektami widocznymi na ekranie oprogramowania.

Topiki reference nie zawierają kroków ani informacji podstawowych o produkcie. Treść tego topika przypomina definicje słownikowe podając jedynie suche fakty.

Elementy najczęściej używane w topikach reference:

 • <refbody> – – znacznik, który zawiera większość elementów danego topika
 • <section> – – podział wewnętrzny topika, który może zawierać tytuł
 • <table> – tabela
 • <fig> – (figure), element, który może zawierać dodatkowy tytuł
 • <properties> – lista właściwości
 • <refsyn> – diagram składni

Topik typu Glossary entry

Topik Glossary entry odpowiada na pytanie „Co to słowo / fraza oznacza?” i najczęściej zawiera jedno pojęcie oraz jedną, lub więcej definicji.

Elementy najczęściej używane w topikach Glossary entry:

 • <glossentry> – podstawowy znacznik topiku Glossary entry
 • <glossterm> – zawiera słowo lub frazę, którą należy objaśnić
 • <glossdef> – zawiera definicję słowa lub frazy przytoczonej w znaczniku  <glossterm>

Co dalej?

Podsumowując, w standardzie DITA posiadamy zarówno topik ogólny dający nam zupełną swobodę działania jak i cztery podstawowe topiki wyspecjalizowane, które, dobrze zastosowane, pomogą nam stworzyć treść tak, aby była czytelna, przejrzysta i spójna. Pamiętajcie, że DITA umożliwia doświadczonym użytkownikom tworzenie nowych, wyspecjalizowanych topików tak, aby jak najbardziej dostosować ten standard do potrzeb waszej organizacji. Nowe, wyspecjalizowane topiki tworzymy na bazie istniejących elementów.

Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, zachęcamy do przeczytania kolejnych artykułów.

Cała seria składa się z następujących wpisów: