Technical Writing w polskim wydaniu

Całkiem niedawno ubolewaliśmy w jednym z naszych wpisów nad brakiem polskich blogów o Technical Writingu. Dużo wcześniej pisaliśmy z kolei o tym, że w naszym pięknym kraju brakuje formalnej edukacji i kursów dla dokumentalistów. Dlatego nie podejrzewaliśmy, że w czeluściach internetu znajdziemy coś takiego.

Całkowicie przypadkiem natrafiliśmy na polskie publikacje związane z Technical Writingiem! Ich autorką jest dr Iwona Mokwa-Tarnowska. Jak udało nam się ustalić Pani Doktor jest starszym wykładowcą języka angielskiego w Centrum Języków Obcych przy Politechnice Gdańskiej oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Na swoim koncie ma trzy publikacje związane z Technical Writingiem. Co prawda zostały wydane w języku angielskim, ale nie zmienia to faktu, że takie publikacje są czymś unikalnym w naszym kraju. Poniżej przedstawiamy trochę informacji na ich temat.

Technical writing in English : Language and editing guidelines.

Streszczenie: Skrypt ten przeznaczony jest głównie dla studentów i absolwentów wszystkich kierunków technicznych, którzy w różnym stopniu opanowali język angielski: od poziomu niżej śr. zaawansowanego (lower intermediate level) do poziomu zaawansowanego (advanced) i chcą nauczyć się umiejętności pisania tekstów technicznych w języku angielskim zgodnych z obowiązującymi obecnie w krajach anglojęzycznych wymaganiami.
Rok publikacji: 2006
Liczba stron/ Nr stron [od-do]: 146
Wydawca: Wydaw. Poltech. Gdań.

Teaching technical writing in english in a traditional classroom setting and in online courses

Streszczenie: Niezwykle istotnym zadaniem nauczyciela języka angielskiego prowadzącego lektoraty na uczelniach technicznych jest nauczenie studentów pisania tekstów takich, jak: instrukcje obsługi, raporty, artykuły badawczo-analityczne, streszczenia, abstrakty, notatki służbowe, listy motywacyjne i życiorysy, zgodnie z obowiązującymi obecnie w krajach angielskojęzycznych wymaganiami.Umiejętność komponowania spójnego i logicznego tekstu można zdobyć zarówno na zajęciach tradycyjnych jak i na odpowiednio przygotowanym kursie internetowym. Znakomite możliwości do prowadzenia nauki języka pisanego stwarza Moodle, darmowe oprogramowanie, dzięki któremu nauczyciel może łatwo i szybko przygotować informacje, testy oraz zadania pisemne i umieścić je na stronie internetowej kursu. Z materiałów jednego kursu mogą korzystać studenci na różnym poziomie zaawansowania językowego, w porze dnia najbardziej im odpowiadającej i w tempie dla nich najbardziej odpowiednim.
Rok publikacji: 2007
Tytuł czasopisma/wyd. zwartego/tytuł konferencji: Przez Języki Obce do Sukcesu Dokument elektroniczny: IV Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna, Ustroń, 20-22.04.2007
Liczba stron/Nr stron [od-do]: 144-148
Miejsce konferencji, data konferencji: Ustroń, 20-22.04.2007
Wydawca: Politech. Śl.
Instytucja sprawcza: Politechnika Śląska, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ; Goethe Institut Krakau.

Support Mechanisms in Teaching Technical Writing in the Online Environment

Streszczenie: Prowadzone online kursy angielskiego języka specjalistycznego, np. kurs pisania w języku technicznym, realizują potrzeby studentów o zróżnicowanych umiejętnościach językowych- od poziomu niżej średniozaawansowanego do zaawansowanego. Studenci uzyskują wsparcie przed, w trakcie i po kursie ze strony nauczyciela, a także w postaci dostarczonych materiałów kursowych, jak również ze strony innych uczestników kursu. Przed rozpoczęciem kursu studenci są informowani przez nauczyciela o tym, jak używać oprogramowania, oraz o tym jak ich praca w trakcie kursu bedzie monitorowana i oceniana.W czasie kursu pomoc nauczyciela przybiera różne formy, korespondujace z aktualnymi potrzebami studentów.Po kursie nauczyciel może pomagać studentom w wykorzystywaniu świeżo zdobytych umiejetności. Pomoc w rozwijaniu umiejętności pochodzi nie tylko od dostarczonych przez nauczyciela materiałów, ale także od narzędzi internetowych udostępnionych na kursie. Ewaluacjka studentów w trakcie kursu, realizowana przy użyciu narzędzi systemowych, pozwala na określenie trudności, jakie ma student i dostosowanie narzędzi – struktur wsparcia- do jego indywidualnych potrzeb. Wszystkie struktury wsparcia mają wzmocnić nie tylko umiejętności, ale i wiarę w swoje możliwości i mają skutkować zwiększeniem zaangażowania w uczenie się oraz ukierunkować pracę studentów na kursie.
Rok publikacji: 2008
Tytuł czasopisma /wyd. zwartego/tytuł konferencji: International Language Teaching Conference: Seeking Most Effective methods at Different Levels – Organisation, methodology, Tools, Warszawa 2008 17-18 March
Liczba stron/Nr stron [od-do]: 163-170
Miejsce konferencji, data konferencji: Warszawa, 17-18 marca 2008
Wydawca: Wydawnictwo PWSBiA

Warto zwrócić uwagę, że publikacje pojawiły się parę ładnych lat temu, kiedy w Polsce Technical Writing, można by rzec, nawet nie raczkował.
Na deser dodamy jeszcze, że 12 stycznia 2012 pani Iwona uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie Językoznawstwa (specjalność: językoznawstwo stosowane) na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem Traditional and Blended Approaches to Technical Writing English.

Niestety nie udało nam się znaleźć sposobu na zdobycie tych publikacji. Być może jedynym sposobem jest kontakt z samą autorką.