Langłydż – part tu

Dziś  kolejne słówko, a właściwie dwa:

Inejblować i dizejblować [od ang. enable i disable] – pierwsze definicje słownikowe, znalezione w naszym ulubionym słowniku angielsko-polskim, tłumaczą te zwroty jako odpowiednio „dawać możność” i „powodować inwalidztwo”. 🙂

W praktyce najczęściej używane jako synonim włączania lub wyłączania czegoś (np. opcji oprogramowania), ale w ograniczonym zakresie – raczej nie inejblujemy/dizejblujemy światła w pokoju czy pralki. Zaawansowani użytkownicy langłydża najczęściej inejblują soluszyny, ficzery, pluginy albo adony. Inne synonimy poza „włączać/wyłączać” to „aktywować/dezaktywować”, „umożliwiać/uniemożliwiać”, „odblokować/zablokować”, czasem „dawać/odbierać” (np. w kontekście uprawnień). Jeżeli Wasz produkt jest dobrze zaprojektowany i wykonany, to nie uda się inejblować w nim tego co już inejblowano wcześniej, ani dizejblować już zdizejblowanego. Jeżeli nie jest… cóż, wtedy tłumaczenie słownikowe równie dobrze może przyjąć postać:

Inejblować – dawać inwalidztwo.

Disejblować – powodować niemożność.

Czego jednak  nikomu nie życzymy. 🙂

Patrz także: ternonować i ternofować.