Konferencja ASTC (NSW) 2014

Tym razem coś z innej części globu, a dokładniej z Australii. W dniach 17 i 18 października w Sydney odbyła się konferencja zorganizowana przez australijskie stowarzyszenie na rzecz komunikacji technicznej (Australian Society for Technical Communication (NSW)).

Niestety nie udało nam się wcisnąć tej konferencji w nasz napięty grafik, dlatego nie możemy Wam przedstawić autorskiej relacji 😉 Na szczęście z pomocą przychodzi Sarah Maddox, która była zarówno mówczynią i uczestniczką podczas tego wydarzenia. Na swoim blogu ffeathers zamieściła własne notatki z konferencji. Jest całkiem sporo czytania, ponieważ autorka nie opisała tylko jednej prezentacji. Lektura w sam raz na długie zimowe wieczory.
Poniżej lista prezentacji w kolejności chronologicznej oraz linki do streszczeń:

Dzień 1

„Influ­enc­ing with­out ‘real’ author­ity” – Haydn Thomas (Con­sul­tant, Mindavation)
Streszczenie

„Prac­ti­cal HTML5/CSS3 for real writ­ers” – Dave Gash (Hyper­Train, Cal­i­for­nia USA)
Streszczenie

„STE: Quirks and lim­i­ta­tions” – Lyn­eve Rap­pell (Recruit­ment man­ager, Tech­Writer Place­ments and Services)
Streszczenie

„API tech­ni­cal writ­ing: What, why and how” – Sarah Mad­dox (Tech­ni­cal writer, Google)
Streszczenie tej prezentacji znajdziecie w podsumowaniu konferencji. Link do podsumowania znajduje się w dalszej części artykułu.

„Repco and DITA – a case study” – Gareth Oakes (Chief archi­tect, Global Pub­lish­ing Solu­tions (GPSL))
Streszczenie

Dzień 2

„Con­tent Strat­egy: How to get it, how to test it?” – Carol Bar­num (Found­ing part­ner and Direc­tor of Research, UXFirm, USA)
Streszczenie

„Don’t tell me– show me!” – Charles Cave (Tech­ni­cal course­ware devel­oper, Inte­grated Research)
Streszczenie

„Embed­ded help: Nuts and bolts” – Dave Gash (Hyper­Train, Cal­i­for­nia USA)
Streszczenie

„Increase your vis­i­bil­ity – 6 ways to pro­mote your­self” – Adri­enne McLean (Founder and prin­ci­pal speak­ing coach, The Speak­ers Practice)
Streszczenie

„Issue track­ers are not just for com­plaints and bugs” – David Stephensen (Design, work­flow and train­ing consultant)
Streszczenie

„Broad­en­ing the def­i­n­i­tion of the tech­ni­cal com­mu­ni­ca­tor” – Kylie Weaver (Tech­ni­cal com­mu­ni­ca­tor and project man­ager, Melbourne)
Streszczenie

„Using dia­grams to improve your writ­ing (and be hap­pier and live longer)” – Dr Daniel Moody (Direc­tor, OZe­man­tics Pty Ltd)

Podsumowanie

W ostatnim artykule dotyczącym konferencji Sarah przedstawia ogólne podsumowanie tego co się działo oraz opis własnej prezentacji.

Interesujący zakres tematyczny. Może znajdziecie w tych prezentacjach jakąś inspirację. Dla nas najciekawsze były prezentacje, które przedstawiały praktyczne przykłady. Warto spojrzeć na prezentację Garetha Oakesa, który mówił o tym jak wspólnie z firmą Repco budował system zarządzania treścią dla przemysłu motoryzacyjnego oraz na prezentację Dave Gasha, który pokazał krok po kroku jak stworzyć pomoc kontekstową w HTML i XML.