Kilka pytań do – część 7

W Polsce zawód Technical Writera to wciąż sprawa dość egzotyczna. Wystarczy zerknąć na Wasze komentarze, by przekonać się, że jeszcze sporo pracy przed ekipą Techwriter.pl, która postawiła sobie szczytny cel jego promowania. Tymczasem, korzystając z nadarzającej się okazji, postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda za granicą. Dzisiaj na nasze pytania odpowiada Anna, Tech Writer z Dublina.

Tekst publikujemy w dwóch wersjach: polskiej oraz angielskiej.

Jak długo pracujesz jako Tech Writer?

11 lat – zabawne, wydaje się, że dłużej!!!

W jaki sposób zostałaś Tech Writerem?

W trakcie ostatniego roku licencjatu mój promotor zasugerował bym zwróciła uwagę na komunikację techniczną. Sprawdziłam więc tę branżę i rozpoczęłam magisterium.

Czy możesz opowiedzieć coś o swojej firmie i zespole, w którym pracujesz?

Firma, w której pracuję zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla firm z branży turystycznej, począwszy od biur podróży po linie lotnicze. Mamy zarówno zespoły pracujące bezpośrednio z klientami nad ich projektami, jak również programistów pracujących z Product Ownerami nad rozwojem samej platformy, tak, aby wyjść naprzeciw potrzebom rynku.
Jestem jedynym Tech Writerem w firmie i bezpośrednio współpracuję z inżynierami oprogramowania, jak również z Product Ownerami, marketingowcami czy managerami.

W jaki sposób jest zorganizowana praca Twoja i Twojego zespołu?

Jestem odpowiedzialna za organizację dokumentacji w firmie. Mamy krótkie cykle wydawnicze, podczas których wypuszczane są nowe wersje produktu. Współpracuję wtedy z programistami, żeby upewnić się, że wprowadziłam do dokumentacji wszystkie potrzebne zmiany. Z kolei programiści dają mi znać, kiedy coś jest gotowe do aktualizacji.

Jakich narzędzi używasz i co o nich sądzisz?

Używam SharePoint, MS Word, Doc2Help i Adobe PDF. Do pracy z grafiką wykorzystuję Adobe Creative Suite.
Narzędzia jak narzędzia, są chwile, że chciałabym użyć Framemakera, jednak biorąc pod uwagę charakter firmy, w obecnej chwili nie jest to dla nas odpowiednie narzędzie.

W jaki sposób zdobywasz informacje potrzebne do tworzenia dokumentacji?

Kluczem było wejście w odpowiednie relacje zawodowe z Product Ownerami, managerami, no i oczywiście z samymi programistami. Dzięki temu biorę udział w całej komunikacji i wszystkich spotkaniach od pierwszego dnia cyklu rozwoju oprogramowania – dzięki temu mam świadomość jakie będą zmiany już na etapie planowania. Programiści dostarczają mi mnóstwo informacji do dokumentacji programistycznej, część z nich bardzo się do tego przykłada, dostrzegają zysk jaki taka praca przynosi. Bliżej końca cyklu sama przeglądam zmiany w programach i dopytuję twórców w miarę potrzeb.
W mojej firmie sprawdzają się takie nieformalne relacje pomiędzy mną a współpracownikami, każdy z nich ma swój charakterystyczny sposób przekazywania informacji. Zwykle pracują pod presją czasu, więc staram się dostosować do ich sposobu pracy. Dzięki temu zazwyczaj są bardziej chętni do dzielenia się wiedzą. Sformalizowanie tego jakimiś procesami tutaj najzwyczajniej by nie zadziałało.

Jakie dokumenty dostarczasz, w jakiej postaci, w jakim języku/językach i jak są one publikowane?

Cała dokumentacja tworzona jest przeze mnie w języku angielskim.
Wszystkie dokumenty to obecnie PDF-y, ale pracuję nad udostępnieniem całej tej zawartości w sieci za pomocą Doc2Help i SharePointa.
Gdy rozpoczęłam pracę trafiło do mnie sporo dokumentacji przygotowanej przez kogoś innego – instrukcje dla programistów, użytkowników, wdrożeniowców. Doprowadzenie tego wszystkiego do obowiązujących aktualnie standardów zajęło mi kilka lat. Teraz skupiam się na dostarczaniu całej tej wiedzy w bardziej efektywny sposób.

Czy oprócz tworzenia dokumentacji zajmujesz się czymś jeszcze, np. tworzeniem materiałów marketingowych? Jeśli tak, to czym i jakich narzędzi do tego używasz?

Pomagam działowi marketingu, zazwyczaj korygując oficjalne maile. Pomagam także w rozwijaniu firmowych stron używając do tego WordPressa.

Jakie są największe wyzwania, które napotykasz w swojej pracy?

Czas! Chciałabym mieć więcej czasu, aby zrobić kilka rzeczy usprawniających cały system, jednak realia są takie, że utrzymywanie samej dokumentacji zawsze ma priorytet.

Co najbardziej lubisz w pracy Tech Writera?

Uwielbiam różnorodność tej pracy oraz współdziałanie z przeróżnymi osobami.

Co byś radziła osobom, które chciałyby zacząć swoją przygodę z pisaniem dokumentacji?

Nie bójcie się oprogramowania!
Ważniejsze jest, by stworzyć dobre relacje z ludźmi, z którymi tworzy się treść dokumentacji, niż wprowadzanie sztywnych procedur.

Jak wygląda irlandzki rynek pracy dla Tech Writerów? Czy jest dużo ofert?

W Irlandii jest duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych Tech Writerów. Ciągle pojawiają się oferty pracy.

Czy ludzie w Irlandii wiedzą kim jest Technical Writer?

Nie! Zdecydowanie nie! Większość ludzi spoza branży IT nic nie wie o Tech Writingu!

Czy istnieje w Dublinie jakieś środowisko zrzeszające Tech Writerów. Jeśli tak, to jak prężnie działa?

Niestety nie! Jest irlandzki oddział ISTC, jednak niezbyt aktywny.

Czy są jakieś branżowe konferencje w Irlandii?

Niewiele. W tym roku IEEE ProComm 2015 Conference odbyła się na Uniwersytecie w Limerick.

Czy posiadasz dyplom lub certyfikat uprawniający do pracy Tech Writera? Jeśli tak, to czy pomógł w karierze?

Tak, ukończyłam studia magisterskie z komunikacji technicznej, co znacznie ułatwiło mi poszukiwanie pracy w zawodzie.

Jakie są zarobki Tech Writerów w Irlandii?

Zarobki są dobre! Zakładając pełen etat, pensja rozpoczyna się od 20 tysięcy euro dla świeżo upieczonych TW i rośnie wraz ze wzrostem doświadczenia. Na poziomie seniora zarobki przekraczają poziom 55 tysięcy. Ludzie na kontraktach mogą zarobić więcej.


How long have you been working as a Tech Writer?

11 years – funnily, it feels longer!!!!

How did you become a Tech Writer?

While in my final year in my Bachelor’s Degree program, my project supervisor suggested I look at Technical Communication. So I investigated the area, and proceeded to enrol in a Masters Program in Technical Communication.

Can you say something about the company you work for and your team?

The company deals specifically with developing software for companies in the travel industry. Everything from Travel Agents through to Airlines. We have teams working directly with customers on their projects, as well as ‘core’ developers, who work with Product Owners to keep the Platform developing to keep up with the market.
I am the sole Tech Writer in the company, and work directly with Software Engineers on a daily basis. I also interact with Product Owners, Marketing, and Management regularly.

How is your and your team’s work organized?

I am responsible for organising the documentation work. We work with short release cycles, and within these, there are product releases. As part of these releases, I communicate and liase with the developers, to ensure I have captured all updates for documentation. In turn, the developers let me know when something is ready for updating.

What tools do you use and what do you think about them?

I work with SharePoint, MS Word, Doc2Help, and Adobe PDF. I also use Adobe Creative Suite for graphic work.
The tools are the tools, there are times I would like to use Framemaker, but considering the company dynamic, this isn’t the right tool at present.

How do you get the information you need to prepare/create documentation?

I have developed relationships with Product Owners, Management, and most importantly Developers. I am included in communications and meetings from the beginning of development cycles, so I am aware of the changes coming. The Developers provide a lot of content for Developer documentation, and I have seen their commitment to documentation, and they see the value of it. As well as this, I go through the software as the release end approaches, and send queries to the developers and prod owners as necessary, to develop the content.
In this company, I find it is more efficient to keep things informal between myself and the developers, and each developer has their own way of presenting information. Considering the time pressures they are under, I adapt for each of them. By doing this, I find they are far more willing to assist and answer queries. Implementing too many processes would not work with them!

What documents do you deliver, in what form, in which language/languages and how are they published?

All documentation is delivered in English.
It is currently all in PDF format, however, I am working on a project to deliver all content online, using Doc2Help and SharePoint.
I inherited a lot of documentation when I started in the company (Developer Guides, User Guides, Configuration Guides), and it has taken a number of years to get them to an acceptable standard. Now that this has been achieved, it’s time to start delivering them more efficiently.

Do you participate in any other activities besides documentation writing (e.g. creation of marketing materials)? If yes, what is it and what tools do you use?

I assist Marketing, predominantly proof-reading communication emails. I also assist with web development, using WordPress.

What are the biggest challenges at your work?

Time! Getting the time to get into the tasks I know will improve the systems, but the priority is always to get docs updated and out!

What do you like the most in technical writing?

I love the variety of work, and the interaction with a lot of different people.

What is your advice for those who want to begin their adventure with writing documentation?

Don’t be afraid of software!
It’s more important to develop good relationships with the people you work with to create content, than it is to implement rigid procedures.

How does the labor market look like for Tech Writers in Ireland? How many job offers are there on average (monthly, yearly etc.)?

There is a high demand for high-quality Tech Writers in Ireland. There are always jobs being advertised!

Do people in Ireland know who Technical Writer is?

No! Simple answer! Most people outside the IT industry know nothing about Tech Writing!

Is there any organization that unite Technical Writers in Ireland? How does it work?

Unfortunately not! There is an Irish Branch of the ISTC, but it’s not active.

Are there any tech comm conferences in Ireland?

Very few. This year the IEEE ProComm 2015 Conference was held in the Universitiy of Limerick.

Do you have any diploma or certificate in technical writing? If yes, did it help you in your career?

Yes, I completed a post graduate in Technical Communication, and it gave me immediate leverage when applying for jobs.

What is the salary for Tech Writers in Ireland?

Well paid! For full time jobs, the salary starts in the mid 20k for a newly graduated TW, and rises as experience grows. Once you reach senior level, you can expect about 55k upwards. Contracting rates are significantly more.