Dokumentowanie API – Część 2: Dokumentacja referencyjna

Kontynuujemy temat dokumentacji API – przed Wami drugi artykuł Marcina Pierzchały. Tym razem skupiamy się na części referencyjnej dokumentacji.

W poprzedniej części cyklu omówiliśmy definicję API i wprowadziliśmy rozróżnienie na API webowe i natywne. Przyjrzeliśmy się także prostemu zapytaniu HTTP, które wysłaliśmy do usługi Google Maps, co pozwoliło nam wygenerować i zagnieździć na stronie mapkę wskazanego obszaru. W przytoczonym przykładzie całą robotę wykonały serwery Google. Jedyne, co musieliśmy zrobić, to wysłać odpowiednio skonstruowane zapytanie do właściwego punktu dostępowego API. Jednak aby wiedzieć, jak to zrobić, musimy wpierw sięgnąć do dokumentacji.

Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda dokumentacja API i z jakich części się składa. Następnie przedstawię pewne specyficzne wyzwania, jakie za sobą niesie dokumentowanie API, oraz omówię narzędzia, w które powinien uzbroić się dokumentalista, aby podołać zadaniu.

Na dwoje babka wróżyła

Pod pojęciem dokumentacji API w praktyce kryją się dwa odrębne byty – dokumentacja koncepcyjna i dokumentacja referencyjna. Ta pierwsza tłumaczy podstawowe pojęcia potrzebne do zrozumienia, jak działa dany interfejs programistyczny, opisuje przebieg autentykacji i podaje proste przykłady, dzięki którym użytkownik może zacząć szybko korzystać z API (“getting started”, “quick start” itp.). Wyjaśnia ona też kwestie biznesowe, takie jak ograniczenia w częstotliwości odpytywania endpointów (“rate limiting”) czy możliwość wykupienia komercyjnego dostępu do API.

Z kolei dokumentacja referencyjna jest niczym innym jak listą wszystkich punktów dostępowych wystawianych przez API wraz ze szczegółowym opisem wszystkich parametrów, które są wymagane podczas wołania poszczególnych endpointów. Zwykle możemy się w tym miejscu natknąć także na przykłady zapytań i odpowiedzi (najczęściej w formatach XML i JSON). Bardziej interaktywne dokumentacje referencyjne pozwolą nam nawet uzupełnić formatkę z parametrami dowolnymi wartościami i wysłać zapytanie do API bezpośrednio ze strony internetowej!

Relacja między dokumentacją referencyjną a koncepcyjną jest analogiczna do tej pomiędzy słownikiem a podręcznikiem gramatyki – sięgając po ten pierwszy możemy co prawda poznać wszystkie słowa w danym języku, ale aby dowiedzieć się, jak je składać w poprawne zdania, musimy poznać także reguły gramatyczne.

Skoro już mniej więcej wiemy, jakie rodzaje treści mogą występować w dokumentacji API, przyjrzymy się przykładowemu wpisowi w “programistycznym słowniku” API Instagrama:

Instagram API

Powyższy przykład dokumentuje punkt dostępowy o nazwie users/self/media/recent, który, zgodnie z opisem, zwraca ostatnie media opublikowane przez konto, z którym jest powiązany podany access token (czyli coś w rodzaju klucza, którym się legitymujemy przed serwerem API). Poza nazwą endpointa i jego opisem, poznajemy także wspieraną metodę (GET), przykładową odpowiedź serwera (kryjącą się pod przyciskiem “Response”) oraz opis parametrów, które mogą się znaleźć w łańcuchu zapytania.

Wyobraźmy sobie teraz, że mamy do utrzymania dokumentację referencyjną API, które składa się z 50, 100 czy nawet 150 endpointów. Każdy z nich przyjmuje szereg parametrów, dla których musimy określić, czy są one wymagane czy opcjonalne, a także gdzie powinny się znaleźć (w ciele wiadomości, w łańcuchu zapytania czy ścieżce?). Jeśli dany parametr przesyła się w ciele wiadomości w formacie JSON, to musimy dodatkowo wskazać, jaki powinien być jego typ danych (np. liczba całkowita, liczba dziesiętna, łańcuch znaków). Do tego dochodzi olbrzymia ilość przykładowych zapytań i odpowiedzi, które również muszą być zawsze aktualne. Utrzymanie takiej dokumentacji w ryzach potrafi być nie lada wyzwaniem.

To HAT or not to HAT?

Jak zatem podejść do utrzymania dokumentacji referencyjnej API, aby zapewnić aktualność materiałów i nie postradać zmysłów? Wielu z nas sięgnęło by zapewne po jakiś sprawdzony w boju program do tworzenia dokumentacji, na przykład MadCap Flare albo coś ze stajni Adobe. Nie byłoby to jednak optymalne rozwiązanie. Typowy HAT (help authoring tool) sprawdzi się świetnie podczas pisania konwencjonalnej dokumentacji, takiej jak podręczniki użytkownika czy online helps, lecz nie zda egzaminu w wypadku dokumentacji API. Dlaczego? Po pierwsze programy tego typu nie są nastawione na tworzenie nowoczesnej, interaktywnej dokumentacji. Dla użytkowników API możliwość wypróbowania funkcjonalności bezpośrednio z poziomu portalu z dokumentacją jest niezwykle pomocna. Co więcej HAT-y stanowią mur między dokumentalistą a programistą, ponieważ zazwyczaj tylko ten pierwszy posiada odpowiednią licencję. Dla tych, którzy lubią mieć absolutną kontrolę nad każdym aspektem dokumentacji, być może nie jest to wada, lecz trzeba pamiętać, że dokumentacja API jest wysoce techniczna i ścisła współpraca z ekspertami jest niezbędna.

Ostatnim, i chyba największym, niedomaganiem HAT-ów w kontekście dokumentowania API jest brak możliwości zbudowania dokumentacji ze źródła. Chodzi tu o automatyczne jej wygenerowanie na podstawie komentarzy w kodzie bądź z dokumentu zawierającego definicję API. Gdzie w takim razie szukać ratunku? Tutaj do akcji wkracza specyfikacja OpenAPI.

OpenAPI & Swagger

OpenAPI to otwarty standard umożliwiający definiowanie REST-owych API. Opierając się na nim możemy opisać całość funkcjonalności API w niewielkim dokumencie tekstowym w języku YAML (gdzie dane strukturyzuje się przy pomocy wcięć). Przytoczony powyżej przykład z API Instagrama można by w nim wyrazić w następujący sposób (innym dopuszczalnym formatem jest JSON, przy czym jest on mniej popularny ze względu na gorszą czytelność):

paths:
 /users/self/media/recent:
  get:
   description: Get the most recent media published by the owner of the access_token.
   tags:
    - user
   parameters:
    - name: ACCESS_TOKEN
     in: query
     description: A valid access token.
     schema:
      type: string
    - name: MIN_ID
     in: query
     description: Return media earlier than this max_id.
     schema:
      type: string
    - name: MAX_ID
     in: query
     description: Return media later than this min_id.
     schema:
      type: string
    - name: COUNT
     in: query
     description: Count of media to return.
     schema:
      type: string

Taką definicję można wyciągnąć albo bezpośrednio z kodu przy użyciu specjalnego generatora, albo stworzyć ją ręcznie. Zwłaszcza ten drugi wariant niesie ze sobą dużo korzyści, szczególnie jeśli specyfikację opracujemy przed powstaniem API, ponieważ już na samym starcie ujawni ona wiele błędów i niespójności. Dodatkowo programiści otrzymują wtedy swego rodzaju kontrakt, którego muszą się trzymać podczas rozwijania API.

Definicja zgodna ze standardem OpenAPI jest bardzo klarowna sama w sobie i, co ważniejsze, nadaje się do odczytu maszynowego. Możemy nią “nakarmić” szereg wyspecjalizowanych narzędzi, które stworzą dla nas dokumentację, pomogą opracować testy, a nawet… automatycznie wygenerują kod wdrażający API w wybranym języku! Oczywiście jest to tylko szablon, który trzeba już ręcznie uzupełnić o zaprojektowaną funkcjonalność. Niemniej jednak jest to spora oszczędność czasu, a sama idea documentation-driven development jest bardzo intrygująca.

Wróćmy jednak do tematu tego wpisu. Ponieważ OpenAPI jest otwartym standardem cieszącym się bardzo dużą popularnością, mamy do wyboru szeroką gamę programów, które pozwolą nam wygenerować dokumentację referencyjną na podstawie definicji API. Honorowe miejsce w tym gronie zajmują narzędzia z pakietu Swaggera, za którego sprawą standard ten w ogóle powstał*. Wśród nich chyba najbardziej interesujące z punktu widzenia dokumentacji są dwa programy – Swagger Editor i Swagger UI. Ten pierwszy umożliwia pisanie specyfikacji OpenAPI bezpośrednio w przeglądarce, weryfikując w czasie rzeczywistym, czy pisana definicja jest zgodna ze standardem. Od razu generuje też podgląd dokumentacji, dzięki czemu łatwiej jest dostrzec ewentualne błędy merytoryczne. Swagger Editor można sobie przetestować tutaj.

Swagger Editor

Gdy mamy już gotową definicję OpenAPI możemy skorzystać ze Swagger UI, który wygeneruje nam na jej podstawie całkiem atrakcyjną dokumentację referencyjną (która w wersji domyślnej będzie wyglądać tak). Powstałą w ten sposób stronę internetową możemy ostylować zgodnie z naszą firmową paletą i umieścić na dowolnym serwerze, gdzie użytkownicy będą mogli z niej korzystać. Na przykład opisaną wcześniej definicję punktu dostępowego w API Instagrama Swagger UI przekształciłby w taką oto dokumentację:

Swagger UI

Z punktu widzenia odbiorcy dokumentacja referencyjna wygenerowana przy użyciu narzędzi Swaggera jest bardzo przejrzysta. Dodatkową zaletę stanowi możliwość wypróbowania zapytań bezpośrednio w dokumentacji. Swagger prezentuje się bardzo dobrze również od kuchni, choć wymaga nieco technicznej wiedzy. Jeśli jednak dysponujemy dobrze napisaną lub wygenerowaną automatycznie z kodu definicją OpenAPI, aktualizowanie dokumentacji referencyjnej będzie czystą przyjemnością.

Zarzutem często wysuwanym pod adresem Swaggera jest to, że generowana przez niego dokumentacja wygląda nieco archaicznie. No i faktycznie – wystarczy spojrzeć na dokumentację Spotify czy Trello, żeby się przekonać, że może być dużo lepiej. Ponadto Swagger nie daje możliwości zintegrowania dokumentacji referencyjnej z koncepcyjną, którą musimy pisać osobno i jakoś “doklejać” do części wygenerowanej przez Swaggera. Na szczęście narzędzi wspierających standard OpenAPI nie brakuje, dzięki czemu każdy powinien znaleźć rozwiązanie na miarę swoich potrzeb. Ciekawymi propozycjami są np. readme.io i Stoplight, które kładą nacisk na pracę w chmurze. Warto też wspomnieć, że obok OpenAPI równolegle istnieją też dwa inne, nieco mniej popularne standardy opisu REST-owych API  – RAML i API Blueprint, które otwierają drzwi do kolejnych specjalistycznych narzędzi.

Dzisiejszy wpis wyszedł dłuższy niż się spodziewałem, ale dokumentowanie API to rozległy temat. Skupiliśmy się na dokumentacji referencyjnej, która obok materiałów koncepcyjnych stanowi trzon każdej dokumentacji REST-owego API. Następnie wkroczyliśmy w świat standardu OpenAPI i narzędzi Swaggera, które oferują bardzo wygodny sposób na tworzenie dokumentacji referencyjnej. W kolejnej części cyklu weźmiemy na warsztat dokumentację koncepcyjną, przyjrzymy się narzędziom, które możemy zastosować podczas jej pisania, a na koniec omówimy możliwości publikacji kompletnej dokumentacji API.

 

*W 2015 roku firma SmartBear Software, do której należy Swagger, powołała do życia OpenAPI Initiative, która to objęła pieczę nad specyfikacją OpenAPI (dawnej funkcjonującą pod nazwą Swagger Specification) jako otwartym standardem, który miał być od tej pory rozwijany przy współpracy wielu firm w ramach Linux Foundation.