Data journalism – zawód przyszłości?

“A person without data is just another person with an opinion”. Dziennikarstwo oparte o dane robi się coraz bardziej popularne. Przeczytajcie na czym polega i jak można się go nauczyć.

Skoro nawet dziennikarze Gazety Wyborczej stwierdzili, że warto pisać artykuły oparte na faktach – musi coś w tym być ;). Pociągnijmy więc temat, który zahacza nieco o wspomniany już przez nas jakiś czas temu efekt SMAC.

Jak podaje Wikipedia – data journalism to… właściwie trudno powiedzieć co:). Spróbujmy więc zbudować naszą własną definicję – to po prostu odnoga (specjalizacja) dziennikarstwa, charakteryzująca się wykorzystaniem dużej ilości danych numerycznych i przedstawianiem płynących z nich wniosków (często nieoczywistych) w łatwej do przyswojenia, graficznej formie. Często w formie infografik.

Np. takich jak ta:

dane_infografika

Nie każdy może być „żurnalistą danych”, ale też… dla chcącego nic trudnego! Nam, techwriterom, zawód ten wydaje się bardzo bliskim – wymaga połączenia umiejętności technicznych i humanistycznych, logicznego myślenia, jasnego wyrażania myśli oraz zdolności graficznych. Różnica polega na tym, że operujemy na surowych danych, a nie np. informacjach zdobywanych od technicznego eksperta. Ciekawe, prawda?

Jeżeli też tak uważacie – zapraszamy do źródeł i przykładów:

Prezentacji wprowadzającej:

 

Prezentacji praktycznej:

 

A teraz, skoro rozpoczęliśmy cytatem to i cytatem zakończmy:

“In God we trust; all others bring data.”

― W. Edwards Deming

 

… podając jeszcze na dokładkę jedyne chyba polskojezyczne źródło wiedzy na ten temat – datablog.pl. Lubimy to!