Na początku kwietnia, Google rozpoczął nowy program pod nazwą, Season of Docs. Jego celem jest wkład w rozwój otwartego oprogramowania (open source)….