Online Educa Berlin – Relacja

W naszym pierwszym wpisie w nowym roku zamieszczamy relację jednego z niewielu polskich uczestników konferencji Online Educa Berlin, Szymona Serwatki.

ONLINE EDUCA BERLIN jest największą na świecie konferencją poświęconą technologiom wspierającym nauczanie i kształcenie zawodowe w oświacie, biznesie i sektorze publicznym. W dniach 5-6 grudnia 2013, w 19 edycji konferencji wzięło udział prawie 2200 delegatów z 91 krajów. Równoległym wydarzeniem były warsztaty Video Educa – podczas których można było poznać i przećwiczyć najlepsze metody i techniki tworzenia filmów edukacyjnych i treningowych.

Program obejmował bardzo wiele zagadnień, zorganizowanych w sesje plenarne I niesamowita ilość mniejszych paneli, warsztatów, prezentacji. Z perspektywy biznesowej poruszone były tematy e-learningu, wykorzystania elementów gier w profesjonalnych treningach, pokonywania oporu przed zmianą, tworzenie skalowalnych programów szkoleniowych, i wiele innych.

EDUCA jest rewelacyjnym miejscem na czerpanie inspiracji i nowych pomysłów na szkolenia pracowników. Już na samym początku konferencji ferment zasiał cytat z Johna Mediny, biologa molekularnego zajmującego się badaniem pracy ludzkiego mózgu: „… jeśli ktoś chciałby zaprojektować system edukacyjny, który w każdym wymiarze kłóciłby się z prawidłowym funkcjonowaniem mózgu, najprawdopodobniej stworzyłby salę lekcyjną…”

Przykład? Sala lekcyjna jest cicha i sterylna. Mózg najlepiej działa w umiarkowanych hałasie (na poziomie np. gwarnej restauracji).
Inną sprawą jest to, że obecnie w firmach większość czasu (podobno około 78%) pracuje się w zespołach. Ale system edukacyjny w dalszym ciągu opiera się o pracę indywidualną. Jedynie 17% czasu nauki realizuje się w pracy zespołowej. Efekt? Pracodawcy skarżą się na technicznie dobrze przygotowanych młodych pracowników, którzy nie są w stanie współdziałać z kolegami.

Na ONLINE EDUCA BERLIN można było zapoznać się z nowoczesnymi trendami w nauczaniu adresującymi te wyzwania. Jednym trendem jest „flipped classroom” (odwrócona sala lekcyjna – przyp. S.S.). W tradycyjnym modelu teoria jest przekazywana grupie w klasie, a zadania praktyczne odrabia się indywidualnie w domu. We „flipped classroom” to w domu czytam książki, robię e-learningi, oglądam filmy na youtube, a w sali lekcyjnej spotykam się z kolegami i koleżankami, żeby wspólnie rozwiązywać problemy i robić ćwiczenia.

E-learningi zadomowiły się na dobre w kanonie nowoczesnego nauczania. Wkraczają one do coraz większej ilości dziedzin i na następne poziomy technologii. Tam metoda nauczania pozwala na naukę w każdym czasie i w każdym miejscu. Wytwórcy dążą cały czas do tego, żeby e-learningi były dostępne na każdym mobilnym urządzeniu.

„Gamification” to następny z nowoczesnych trendów. Tutaj chodzi o wykorzystanie gier bądź ich elementów w procesie nauczania. Gry menedżerskie i zespołowe są już znane i stosowane od jakiegoś czasu, ale i tu wkraczają nowe technologie. Jest grupa szkoleń, w której uczestnicy są proszeni o namalowanie bądź ulepienie z plasteliny (lub stworzenie z innych materiałów) wizualizacji swojej firmy, swojej kariery i zaprezentowania jej grupie. Ta metoda, wymagająca pewnej fizycznej czynności, pozwala na wyjście ze schematu myślowego. Teraz niektórzy proszą o wykonanie wizualizacji np. w Spore czy w Minecraft.

Innym bardzo ciekawym przykładem „gamification” są gry karciane. Jeden prezenter (z Polski !) zademonstrował nowatorskie podejście do projektowania programów treningowych. Każdy element/metoda/narzędzie do wykorzystania jest reprezentowane przez kartę gry (z opisem, współczynnikami efektywności do różnych celów nauki, określeniem stopnia skomplikowania, pracochłonności i innymi parametrami). Cały ich plik jest wykorzystywany do projektowania programu szkoleniowego, a planszą jest stół konferencyjny. Rewelacja!

Więcej informacji na stronie organizatorów.